Szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych

Nasze szkolenie skierowane są głównie do Administratorów Danych Osobowych i powołanych Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz kadry kierowniczej odpowiedzialnej za system ochrony danych oraz pracowników działów kadr i innych działów przetwarzających dane osobowe.
Zobacz więcej

Usługa – Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Administrator Bezpieczeństwa Informacji to osoba zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późn. zmian odpowiadające i podejmująca działania w zakresie ochrony danych osobowych.
Zobacz więcej