ABI – Ochrona Danych Osobowych

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Administrator Bezpieczeństwa Informacji to osoba zgodnie  z wymogami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia  29 sierpnia 1997 roku z późn. zmian odpowiadające i podejmująca działania w zakresie ochrony danych osobowych. .  Administrator Bezpieczeństwa Informacji zarządza w imieniu Administratora Danych Osobowych (kierownika jednostki, dyrektora, właściciela, prezesa zarządu) bezpieczeństwem przetwarzanych danych osobowych, prowadzi dokumentację, ocenia poziom bezpieczeństwa, nadaje w imieniu Administratora Danych Osobowych dostęp do zbiorów danych osobowych.

Oferujemy Państwu świadczenie usług Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ustawa pozwala na ten typ działania), która pozwoli Państwu na zred ukowanie kosztów dokształcania pracowników, jak również pozwoli na ciągłą kontrolę w zakresie ochrony danych osobowy.
Głównymi zadaniami należącymi do ABI jest:

audyt w zakresie ochrony danych osobowych,
tworzenie dokumentacji wymaganej ustawą o ochronie danych osobowych oraz weryfikacja i aktualizacja,
doskonalenie procesów przetwarzania dokumentacji,
określanie zakresu obowiązków i odpowiedzialności w zakresie bezpieczeństwa informacji,
prowadzenie ewidencji osób, które upoważnione są do przetwarzania danych osobowych,
kontakty z biurem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
audyty poprawności procesów związanych z bezpieczeństwem informacji,
nadzór nad współpracą z podmiotami zewnętrznymi w sprawach powierzania danych osobowych,
szkolenia dla pracowników w zakresie ochrony danych osobowych,
natychmiastowa reakcja w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych,
obecność Administratora Bezpieczeństwa Informacji w momencie kontroli GIODO.
kompleksowa obsługa w zakresie wdrażania systemów bezpieczeństwa przetwarzania informacji w systemach informatycznych
Wszystkie działania podejmowane w ramach usług outsourcingowych Administratora Bezpieczeństwa Informacji zgodne są z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych wraz z przyjętymi nowelizacjami oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych.

KONTAKT TELEFONICZNY

KONTAKT MAILOWY

FORMULARZ KONTAKTOWY