WEBINAR – JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

„CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD”

Cyberbezpieczny Samorząd

Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” jest współfinansowany z Funduszy Europejskich, w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

Kompleksowe wsparcie w dofinasowaniu konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” – przygotowanie projektu, audyt, Ankieta Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa w Jednostce Samorządu Terytorialnego, wsparcie IT.

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Świadczymy usługi w zakresie wdrażania Bezpieczeństwa Informacji (SZBI) w tym audytowania norm ISO/IEC 27001, NIST, NSC oraz wymagań KRI (Krajowych Ram Interoperacyjności), KSC.
Dlatego dla Ciebie opracujemy dokumentację, analizę ryzyka, wdrożymy i zapewnimy pełne wsparcie . Pełnimy również funkcję Pełnomocnika ds. SZBI i świadczymy usługi doradcze.

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Zapewniamy pełne i kompleksowe wsparcie dla Państwa organizacji w zakresie wdrożenia cyberbezpieczeństwa. Zapewniamy identyfikację ryzyka, ochrony kluczowych zasobów i usług, wykrywania incydentów oraz sprawnego przywrócenia działania organizacji do stanu sprzed ataku. Opracowanie dokumentacji i wdrożenie zarządzania incydentami.

RODO - Ochrona Danych Osobowych

Kompleksowe podejście, oparte jest przede wszystkim na analizie i zarządzaniu ryzykiem oraz dogłębnej analizie funkcjonujących w podmiocie procesów, które zapewnia skuteczne wdrożenie RODO (GDPR), tworząc odpowiednią ochronę i realizację praw jednostki oraz gwarancję bezpieczeństwa prawnego całej organizacji w tym zakresie.

Bezpieczeństwo IT Cyberbezpieczeństwo

Sprawdzone Rozwiązania Bezpieczeństwa

Zabezpieczymy kompleksowo Twoją infrastrukturę IT w najnowsze rozwiązania bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa.

Oferujemy rozwiązania w zakresie stałego nadzoru i monitorowania systemów IT, usuwania zagrożeń i przeciwdziałania zagrożeniom cybernetycznym.

CENTRUM WSPARCIA IT i CYBERBEZPIECZEŃSTWA – Formularz kontaktowy

Aktualności

UODO

Kara UODO za brak Cyberbezpieczeństwa

Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) nałożył administracyjną karę pieniężną na pewnego administratora za niewdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych oraz brak regularnego testowania,

Czytaj więcej »

CYBER HELP

cyber_help

Jeżeli chcesz wprowadzić odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa, ochrony danych osobowych lub podejrzewasz, że wystąpił w Twojej organizacji incydent, możesz się z nami skontaktować za pomocą niniejszego formularza kontaktowego lub telefonicznie.

Wszelkie informacje uzyskane mają charakter poufny.

ZGŁOŚ PROBLEM Z CYBERBEZPIECZEŃSTWEM