Z ostatniej chwili...

Zajmujemy się:
Ochroną Danych Osobowych – RODO
Cyberbezpieczeństwem
Bezpieczeństwem Informacji
Audytami i Analizami
Systemami IT i ich bezpieczeństwem

Nasza działalność związana jest z zapewnieniem naszym klientom najwyższej jakości usług z naciskiem na praktyczne rozwiązania i dopasowanie poszczególnych rozwiązań dla specyfiki prowadzonej działalności w zakresie Ochrony Danych OsobowychSystemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) ISO/IEC 27001 oraz Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa.  Działania naszej firmy polegają nie tylko na przygotowaniu i zabezpieczaniu pod względem formalnoprawnym Państwa organizacji, ale także w zakresie audytowania, wdrażania, kontroli i szkolenia w tym zakresie.

OCHRONA DANYCH - BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI - ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

Ochrona Danych Osobowych - RODO/GDPR

Wdrożenia Ochrony Danych Osobowych – RODO. Audyty, analizy, procesy, procedury, dokumentacja, szkolenia i doradztwo.

Bezpieczeństwo Informacji - KRI, KSC - ISO 27001

Wdrażanie wymagań prawnych w zakresie KR i KSC z zastosowaniem norm ISO 27001, 22301, NIST, ISACA.

Wdrożenia i audyty ISO 9001

Przeprowadzamy wdrożenia i audyty normy ISO 9001 – Zarządzanie jakością.

Usługa Inspektora Ochrony Danych - Funkcja IOD

Świadczymy usługi pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych – IOD.  Monitorowanie procesów przetwarzania, nadzór w zakresie RODO.

Audyt, Analiza Ryzyka, Procesy, Procedury, Doradztwo

Przeprowadzamy audyty bezpieczeństwa informacji, RODO, analizy ryzyka, opracowujemy procedury, procesy.

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia w zakresie Ochrony Danych Osobowych, Bezpieczeństwa Informacji, Analizy Ryzyka.

SYSTEM IT - OUTSOURCING, AUDYTY, OPROGRAMOWANIE, STRONY WWW

Outsourcing - Usługi IT

Świadczymy usługi w zakresie outsourcingu IT jak również bezpieczeństwa systemów IT.

Strony WWW

Projektujemy strony internetowe wraz z wymaganiami w zakresie ochrony danych osobowych.

Aktualności

8 kwietnia 2020

Czy z dokumentacji pracowniczej należy usuwać dane nadmiarowe?

Czy zasada minimalizacji danych oznacza, że z dokumentacji pracowniczej należy usuwać dane nadmiarowe, które zostały pozyskane jeszcze przed rozpoczęciem stosowania RODO? Czyli, czy konieczne jest zanonimizowanie danych pracowników (w tym także znajdujących się w archiwum zakładowym) pozyskanych wcześniej na podstawie obowiązujących przepisów,
8 kwietnia 2020

Główny Geodeta Kraju zobowiązany do zaprzestania publikowania numeru ksiąg wieczystych na GEOPORTAL2

Prezes UODO na podstawie z art. 70 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie danych osobowych zobowiązał Głównego Geodetę Kraju do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w zakresie numerów ksiąg wieczystych, nakazując zaprzestanie ich publikowania na portalu internetowym GEOPORTAL2 (geoportal.gov.pl) do
21 marca 2020

Oświadczenie Przewodniczącej EROD ws. przetwarzania danych podczas pandemii COVID-19

Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych w kontekście pandemii COVID-19 przyjęte w dniu 19 marca 2020 r. Europejska Rada Ochrony Danych przyjmuje następujące oświadczenie: Rządy, organizacje publiczne i prywatne w całej Europie podejmują środki mające na celu ograniczenie i złagodzenie skutków pandemii COVID-19. Może
14 listopada 2019
UODO

Nagrywanie i transmisje z posiedzeń w samorządach, a ochrona danych

Minimalizacja danych, ich anonimizacja i zasady udostępniania nagrań – to tylko niektóre elementy, jakie muszą wziąć pod uwagę administratorzy w związku obowiązkiem nagrywania i transmisji obrad kolegialnych organów jednostek samorządu terytorialnego, czyli np. rad gmin, powiatu. Każdy obywatel ma prawo do uzyskania informacji