BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Świadczymy usługi w zakresie wdrażania Bezpieczeństwa Informacji (SZBI) w tym audytowania norm ISO/IEC 27001, NIST, NSC oraz wymagań KRI (Krajowych Ram Interoperacyjności), KSC. Zapewniamy szkolenia personelu oraz specjalistów. Zapewniamy funkcje Security Officer i pełnomocnika ds. bezpieczeństwa informacji.

RODO - Ochrona Danych Osobowych

Kompleksowe podejście, oparte jest przede wszystkim na analizie i zarządzaniu ryzykiem oraz dogłębnej analizie funkcjonujących w podmiocie procesów, które zapewnia skuteczne wdrożenie RODO (GDPR). Zapewniamy audyt, wdrożenie, analizę ryzyka i szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych.

Operator Usługi Kluczowej

Wspieramy kompleksowo podmioty infrastruktury krytycznej oraz podmioty, które zostały uznane za Operatora Usługi Kluczowej zgodnie z wymogami przepisów prawa – KSC.

Zapewniamy doradztwo, przeprowadzenie audytów, opracowanie prawidłowej dokumentacji, szkolenia i wykonanie testów podatności w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Posiadamy rozwiązania Security Operations Center z naszymi partnerami.

Rekomendacja D - KNF​

KNF w Rekomendacji D, ustawa o KSC oraz Dyrektywa PSD2 zwraca szczególną uwagę na bezpieczeństwo infrastruktury informatycznej. Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie audytowania, zarządzania bezpieczeństwem informacji i cyberbezpieczeństwem w sektorze bankowym.

Naszych klientów wspieramy w zakresie spełnienia wymagań KNF. Zapewniamy kompleksowy audyt bezpieczeństwa informacji i testy podatności.

Krajowe Ramy Interoperacyjności - KRI

Świadczymy usługi w zakresie wdrażania rozwiązań w zakresie Cyberbezpieczeństwa. Wdrażania wymagań norm ISO/IEC 27001, 22301, NSC, NIST. Wykonujemy testy bezpieczeństwa cybernetycznego oraz testy socjotechniczne.

Wdrażamy rozwiązania dla administracji publicznej i podmiotów usług krytycznych.
Wykonujemy audyty w zakresie wypełnienia norm prawnych i standardów.

ROZWIĄZANIA IT

W dzisiejszym świecie technologia odgrywa kluczową rolę w każdym aspekcie biznesu.

Nasza firma oferuje szeroki zakres rozwiązań IT, które pomogą Ci zwiększyć efektywność, poprawić bezpieczeństwo i przyspieszyć rozwój Twojej firmy.

Oferujemy rozwiązania w zakresie testowania podatności, monitorowania i zabezpieczeń systemów IT i sieci komputerowych oraz zapewniamy rozwiązania w zakresie kopii zapasowych i backupu.

CYBER HELP

Jeżeli chcesz wprowadzić odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa, ochrony danych osobowych lub podejrzewasz, że wystąpił w Twojej organizacji incydent, możesz się z nami skontaktować za pomocą niniejszego formularza kontaktowego lub telefonicznie.

Wszelkie informacje uzyskane mają charakter poufny.

ZGŁOŚ PROBLEM Z CYBERBEZPIECZEŃSTWEM