O NAS

Nasz zespół pomaga klientom chronić dane, minimalizując ryzyko związane z naruszeniem poufności, integralności i dostępności oraz rozliczności.

Wdrażamy rozwiązania w zakresie Ochrony Danych Osobowych – RODO oraz Bezpieczeństwa Informacji – SZBI według normy ISO/IEC 27001. Wykonujemy audyty, analizy ryzyka, plany ciągłości działania, dokumentację, szkolenia dla  podmiotów publicznych i prywatnych w  sektorze: medycznym, finansowym, samorządowym, marketingowym, informatycznym, handlowym i produkcyjnym.

człowiek i komputer RODO

Zajmujemy się usługami w zakresie wdrażania Systemów Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji według normy ISO/IEC 27001 w tym również norm ISO/IEC 27002, 27005  oraz wdrożenia w zakresie ciągłości działania działania według normy ISO/IEC 22301. Integrujemy normy ISO/IEC. Wdrażamy również normy ISO/IEC 9001 – Zarządzanie jakością, ISO/IEC 20000 – Zarządzanie IT.

Nasza działalność dedykowana jest wszystkim podmiotom, które chcą poznać, zrozumieć i wdrożyć zasady ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji.

Chronimy Dane Osobowe i Informacje

Ochrona Danych Osobowych – RODO – Nasz Cel by zapewnić Ci przetwarzanie danych zgodnie z prawem.

Nasza działalność związana jest z zapewnieniem naszym klientom najwyższej jakości usług z naciskiem na praktyczne rozwiązania i dopasowanie poszczególnych rozwiązań dla specyfiki prowadzonej działalności w zakresie Ochrony Danych Osobowych, Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) ISO/IEC 27001 oraz Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa.  Działania naszej firmy polegają nie tylko na przygotowaniu i zabezpieczaniu pod względem formalnoprawnym Państwa organizacji, ale także w zakresie audytowania, wdrażania, kontroli i szkolenia w tym zakresie.

 

AKTUALNOŚCI

 • Jak chronić swoje dane osobowe?
  Dane osobowe, są cennym „towarem” rynkowym wykorzystywanym w celach marketingowych i sprzedażowych. Zdarza się jednak, że w przypadku utraty danych osobowych, kiedy to danymi posługuje się osoba do tego nieuprawniona, dane te użyte są w celach przestępczych, takich jak np. wyłudzanie pożyczek czy kredytów. […]
 • Foto facebook
  Obowiązek informacyjny na Facebook -u.
  Użycie wtyczki „Lubię to” prowadzi do współadministrowania danymi osobowymi Podmioty zamieszczające wtyczkę „Lubię to” na swoich witrynach internetowych są wspólnie z Facebookiem (dostawcą wtyczki społecznościowej) administratorami danych osobowych osób korzystających z witryn takich podmiotów. Przy czym odpowiedzialność tych podmiotów ogranicza się do operacji […]
 • Naruszenie
  Naruszenie danych osobowych – wskazówki UODO
  Zawiadomienie osób, których dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych, musi odnosić się do konkretnej sytuacji i być zgodne z zasadą przejrzystości. Analiza wpływających do Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgłoszeń naruszenia ochrony danych osobowych dowodzi, że jedynie część administratorów starannie wywiązuje się z obowiązku […]
 • IT system
  Zagrożone urządzenia medyczne
  Zespół analityków bezpieczeństwa z firmy Armis z Kalifornii ujawnił odkrycie 11 luk w jednym z najczęściej używanych systemów operacyjnych IoT na świecie. System VxWorks jest tak powszechny, że używany jest na ponad 2 miliardach urządzeń na całym świecie, w tym […]

KIELCE | KRAKÓW | KATOWICE | WARSZAWA | RZESZÓW | ŁÓDŹ | TARNÓW

MAŁOPOLSKA | MAZOWSZE | ŚWIĘTOKRZYSKIE | ŁÓDZKIE