Zajmujemy się:
Ochroną Danych Osobowych – RODO
Cyberbezpieczeństwem
Bezpieczeństwem Informacji
Audytami i Analizami
Systemami IT i ich bezpieczeństwem

Nasza działalność związana jest z zapewnieniem naszym klientom najwyższej jakości usług z naciskiem na praktyczne rozwiązania i dopasowanie poszczególnych rozwiązań dla specyfiki prowadzonej działalności w zakresie Ochrony Danych OsobowychSystemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) ISO/IEC 27001 oraz Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa.  Działania naszej firmy polegają nie tylko na przygotowaniu i zabezpieczaniu pod względem formalnoprawnym Państwa organizacji, ale także w zakresie audytowania, wdrażania, kontroli i szkolenia w tym zakresie.

OCHRONA DANYCH - BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI - ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

Ochrona Danych Osobowych - RODO/GDPR

Wdrożenia Ochrony Danych Osobowych – RODO. Audyty, analizy, procesy, procedury, dokumentacja, szkolenia i doradztwo.

Bezpieczeństwo Informacji - KRI, KSC - ISO 27001

Wdrażanie wymagań prawnych w zakresie KR i KSC z zastosowaniem norm ISO 27001, 22301, NIST, ISACA.

Wdrożenia i audyty ISO 9001

Przeprowadzamy wdrożenia i audyty normy ISO 9001 – Zarządzanie jakością.

Usługa Inspektora Ochrony Danych - Funkcja IOD

Świadczymy usługi pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych – IOD.  Monitorowanie procesów przetwarzania, nadzór w zakresie RODO.

Audyt, Analiza Ryzyka, Procesy, Procedury, Doradztwo

Przeprowadzamy audyty bezpieczeństwa informacji, RODO, analizy ryzyka, opracowujemy procedury, procesy.

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia w zakresie Ochrony Danych Osobowych, Bezpieczeństwa Informacji, Analizy Ryzyka.

SYSTEM IT - OUTSOURCING, AUDYTY, OPROGRAMOWANIE, STRONY WWW

Outsourcing - Usługi IT

Świadczymy usługi w zakresie outsourcingu IT jak również bezpieczeństwa systemów IT.

Strony WWW

Projektujemy strony internetowe wraz z wymaganiami w zakresie ochrony danych osobowych.

Aktualności

23 marca 2021
człowiek i komputer RODO

EDPB i EIOD przyjmują wspólną opinię w sprawie ustawy o zarządzaniu danymi (DGA)

EDPB i EIOD przyjęli wspólną opinię w sprawie wniosku dotyczącego ustawy o zarządzaniu danymi (DGA). DGA ma na celu zwiększenie dostępności danych poprzez zwiększenie zaufania do pośredników danych  oraz wzmocnienie mechanizmów wymiany danych w całej UE. W szczególności DGA zamierza
12 maja 2020

Udostępnianie dokumentacji medycznej w okresie pandemii

Obowiązujące przepisy umożliwiają udostępnianie dokumentacji medycznej drogą elektroniczną zarówno pacjentom, jak i ich przedstawicielom ustawowym bądź osobom upoważnionym. Zatem osoby starsze, które w okresie pandemii chcą pozyskać taką dokumentację bez składania wizyty w placówce ochrony zdrowia, a same nie dysponują niezbędnymi środkami technicznymi, mogą
11 maja 2020

Sprawdzanie temperatury w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19

W sytuacji kiedy będzie dokonywany np. pomiar temperatury ciała danej osoby, czy też będą gromadzone dane dotyczące jej stanu zdrowia, a następnie informacje te będą utrwalane, przekazywane i gromadzone, wówczas będzie następowało przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych. Niemniej jednak, w ocenie
16 kwietnia 2020
covid19_tozm

EROD o aplikacjach wspierających walkę z pandemią

Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła podczas 21. posiedzenia plenarnego 2020 r. pismo dotyczące projektu wskazówek Komisji Europejskiej w sprawie aplikacji wspierających walkę z pandemią COVID-19. W swoim piśmie EROD zajmuje się w szczególności wykorzystaniem aplikacji do śledzenia kontaktów zakaźnych i ostrzegania, zwracając