O NAS

Nasz zespół pomaga klientom chronić dane, minimalizując ryzyko związane z naruszeniem poufności, integralności i dostępności oraz rozliczności.

Wdrażamy rozwiązania w zakresie Ochrony Danych Osobowych – RODO oraz Bezpieczeństwa Informacji – SZBI według normy ISO/IEC 27001. Wykonujemy audyty, analizy ryzyka, plany ciągłości działania, dokumentację, szkolenia dla  podmiotów publicznych i prywatnych w  sektorze: medycznym, finansowym, samorządowym, marketingowym, informatycznym, handlowym i produkcyjnym.

człowiek i komputer RODO

Zajmujemy się usługami w zakresie wdrażania Systemów Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji według normy ISO/IEC 27001 w tym również norm ISO/IEC 27002, 27005  oraz wdrożenia w zakresie ciągłości działania działania według normy ISO/IEC 22301. Integrujemy normy ISO/IEC. Wdrażamy również normy ISO/IEC 9001 – Zarządzanie jakością, ISO/IEC 20000 – Zarządzanie IT.

Nasza działalność dedykowana jest wszystkim podmiotom, które chcą poznać, zrozumieć i wdrożyć zasady ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji.

Chronimy Dane Osobowe i Informacje

Ochrona Danych Osobowych – RODO – Nasz Cel by zapewnić Ci przetwarzanie danych zgodnie z prawem.

Nasza działalność związana jest z zapewnieniem naszym klientom najwyższej jakości usług z naciskiem na praktyczne rozwiązania i dopasowanie poszczególnych rozwiązań dla specyfiki prowadzonej działalności w zakresie Ochrony Danych Osobowych, Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) ISO/IEC 27001 oraz Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa.  Działania naszej firmy polegają nie tylko na przygotowaniu i zabezpieczaniu pod względem formalnoprawnym Państwa organizacji, ale także w zakresie audytowania, wdrażania, kontroli i szkolenia w tym zakresie.

 

AKTUALNOŚCI

 • UODO
  Nagrywanie i transmisje z posiedzeń w samorządach, a ochrona danych
  Minimalizacja danych, ich anonimizacja i zasady udostępniania nagrań – to tylko niektóre elementy, jakie muszą wziąć pod uwagę administratorzy w związku obowiązkiem nagrywania i transmisji obrad kolegialnych organów jednostek samorządu terytorialnego, czyli np. rad gmin, powiatu. Każdy obywatel ma prawo do uzyskania informacji […]
 • Jak Prezes UODO nakłada administracyjne kary pieniężne?
  Każda osoba fizyczna ma prawo do ochrony danych osobowych jej dotyczących. Na straży tego prawa stoi organ nadzorczy, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO). Status i kompetencje Prezesa UODO Prezes UODO to niezależny organ, który stoi na […]
 • Kara PUODO
  Kara PUODO dla Urzędu
  Jednostki samorządu terytorialnego też muszą się liczyć z karą za nieprzestrzeganie RODO. Jednym z powodów nałożenia kary w wysokości 40 tys. na burmistrza miasta było to, że nie zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z podmiotami, którym przekazywał dane.   Umowa powierzenia nie została […]
 • Jak chronić swoje dane osobowe?
  Dane osobowe, są cennym „towarem” rynkowym wykorzystywanym w celach marketingowych i sprzedażowych. Zdarza się jednak, że w przypadku utraty danych osobowych, kiedy to danymi posługuje się osoba do tego nieuprawniona, dane te użyte są w celach przestępczych, takich jak np. wyłudzanie pożyczek czy kredytów. […]

KIELCE | KRAKÓW | KATOWICE | WARSZAWA | RZESZÓW | ŁÓDŹ | TARNÓW

MAŁOPOLSKA | MAZOWSZE | ŚWIĘTOKRZYSKIE | ŁÓDZKIE