23 marca 2021
człowiek i komputer RODO

EDPB i EIOD przyjmują wspólną opinię w sprawie ustawy o zarządzaniu danymi (DGA)

EDPB i EIOD przyjęli wspólną opinię w sprawie wniosku dotyczącego ustawy o zarządzaniu danymi (DGA). DGA ma na celu zwiększenie dostępności danych poprzez zwiększenie zaufania do pośredników danych  oraz wzmocnienie mechanizmów wymiany danych w całej UE. W szczególności DGA zamierza
12 maja 2020

Udostępnianie dokumentacji medycznej w okresie pandemii

Obowiązujące przepisy umożliwiają udostępnianie dokumentacji medycznej drogą elektroniczną zarówno pacjentom, jak i ich przedstawicielom ustawowym bądź osobom upoważnionym. Zatem osoby starsze, które w okresie pandemii chcą pozyskać taką dokumentację bez składania wizyty w placówce ochrony zdrowia, a same nie dysponują niezbędnymi środkami technicznymi, mogą
11 maja 2020

Sprawdzanie temperatury w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19

W sytuacji kiedy będzie dokonywany np. pomiar temperatury ciała danej osoby, czy też będą gromadzone dane dotyczące jej stanu zdrowia, a następnie informacje te będą utrwalane, przekazywane i gromadzone, wówczas będzie następowało przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych. Niemniej jednak, w ocenie
16 kwietnia 2020
covid19_tozm

EROD o aplikacjach wspierających walkę z pandemią

Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła podczas 21. posiedzenia plenarnego 2020 r. pismo dotyczące projektu wskazówek Komisji Europejskiej w sprawie aplikacji wspierających walkę z pandemią COVID-19. W swoim piśmie EROD zajmuje się w szczególności wykorzystaniem aplikacji do śledzenia kontaktów zakaźnych i ostrzegania, zwracając
13 kwietnia 2020
ochrona-danych-rekrutacja

Upływa termin do przekazana sprawozdania Administratorowi Danych

Upływa termin do przekazana przez IOD w zakresie ustawy DODO administratorowi danych sprawozdania z wykonywanych zadań z zakresu ochrony danych i sposoby przetwarzania danych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości za rok 2019 r. Podstawa prawna: art. 47 ust.
9 kwietnia 2020

20 posiedzenie plenarne Europejskiej Rady Ochrony Danych, 7.04.2020 r.

Dwudzieste posiedzenie plenarne Europejskiej Rady Ochrony Danych – zakres przygotowywanych wskazówek dotyczących przetwarzania danych w walce z pandemią COVID-19 Podczas 20. posiedzenia plenarnego, które odbyło się 7 kwietnia Europejska Rada Ochrony Danych przyznała szczegółowe mandaty swoim podgrupom eksperckim, celem opracowania wskazówek 
8 kwietnia 2020

Czy z dokumentacji pracowniczej należy usuwać dane nadmiarowe?

Czy zasada minimalizacji danych oznacza, że z dokumentacji pracowniczej należy usuwać dane nadmiarowe, które zostały pozyskane jeszcze przed rozpoczęciem stosowania RODO? Czyli, czy konieczne jest zanonimizowanie danych pracowników (w tym także znajdujących się w archiwum zakładowym) pozyskanych wcześniej na podstawie obowiązujących przepisów,
8 kwietnia 2020

Główny Geodeta Kraju zobowiązany do zaprzestania publikowania numeru ksiąg wieczystych na GEOPORTAL2

Prezes UODO na podstawie z art. 70 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie danych osobowych zobowiązał Głównego Geodetę Kraju do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w zakresie numerów ksiąg wieczystych, nakazując zaprzestanie ich publikowania na portalu internetowym GEOPORTAL2 (geoportal.gov.pl) do
21 marca 2020

Oświadczenie Przewodniczącej EROD ws. przetwarzania danych podczas pandemii COVID-19

Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych w kontekście pandemii COVID-19 przyjęte w dniu 19 marca 2020 r. Europejska Rada Ochrony Danych przyjmuje następujące oświadczenie: Rządy, organizacje publiczne i prywatne w całej Europie podejmują środki mające na celu ograniczenie i złagodzenie skutków pandemii COVID-19. Może