Audyt Cyberbezpieczeństwa

Podstawą sprawdzenia gotowości organizacji  do spełnienia wymagań i obowiązków wynikających z przepisów ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC) jest Audyt Cyberbezpieczeństwa.

Audyt Cyberbezpieczeństwa zweryfikuje jak funkcjonuje system Cyberbezpieczeństwa w Twoim podmiocie. Audyt to najlepsze narzędzie do zweryfikowania czy spełniasz wymagania w zakresie wymagań prawnych dotyczących Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa oraz bezpieczeństwo danych Twoich klientów.

Przygotowanie do audytu zgodności z ustawą KSC

Działanie nr 1

Przygotowanie do audytu pozwala na przeprowadzenie audytu zgodnie z wymaganiami prawnymi. Określamy cel audytu, wyznaczamy kryteria audytu, związane z zapewnieniem zgodności z ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

Wyznaczymy zespół audytujący, aby sprawnie współpracował z Twoim personelem zgodnie z harmonogramem audytu. Posiadamy wykwalikowany zespół audytorów pod względem merytorycznym i technicznym, który opracuje proces audytu i ścieżkę współpracy z Twoim personelem.

Wykonanie audytu zgodności z KSC

Działanie nr 2

Podstawą przeprowadzenie audytu jest spotkanie otwierające dla zespołu audytującego, na którym przedstawimy założenia audytu zgodności, cele i sposób komunikacji. Zostaną przydzielone zadania i role dla zespołu audytującego. Będziemy analizować  dokumentację jaką posiada podmiot, przeprowadzimy wywiady, testy wiedzy i wykonamy weryfikację funkcjonowania zasobów zgodnie z procedurami i normami . Przeanalizujemy zebrane dane, aby ostatecznie przygotować wnioski z audytu. Przeprowadzimy spotkanie zamykające audyt zgodności z ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, na którym przedstawimy ustalenia oraz wnioski.

Raport z audytu zgodności

Działanie nr 3

Po przeprowadzonym audycie przygotujemy dokumentacje i opracujemy dla Państwa kompletny raport z audytu zgodności, następnie dostarczymy go ustalonym sposobem dystrybucji.
Omówimy go na spotkaniu z Państwem, w przypadku niezgodności możemy pomóc w zakresie spełnienia wymagań prawnych.

Działania po audytowe

Działanie nr 4

Na życzenie Państwa możemy wesprzeć organizację we wdrożeniu poszczególnych rekomendacji dla działań korygujących / naprawczych wynikających z raportu, jeśli zostaną oczywiście stwierdzone.

Nasi specjaliści mogą pomóc w spełnieniu wymagań prawnych i norm w zakresie bezpieczeństwa informacji.

CYBER HELP

Jeżeli chcesz wprowadzić odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa, ochrony danych osobowych lub podejrzewasz, że wystąpił w Twojej organizacji incydent, możesz się z nami skontaktować za pomocą niniejszego formularza kontaktowego lub telefonicznie.

Wszelkie informacje uzyskane mają charakter poufny.

ZGŁOŚ PROBLEM Z CYBERBEZPIECZEŃSTWEM