Audyt podatności

Przygotowanie do audytu podatności pozwala na przeprowadzenie audytu zgodnie z wymaganiami prawnymi, norm, standardów oraz wytycznymi CSIRT i najlepszymi metodami światowymi. Określamy cel audytu, wyznaczamy kryteria audytu, związane z zapewnieniem zgodności z ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

Przygotowanie do audytu podatności

Działanie nr 1

Przygotowanie do audytu podatności pozwala na przeprowadzenie audytu zgodnie z wymaganiami prawnymi, norm, standardów oraz wytycznymi CSIRT i najlepszymi metodami światowymi. Określamy cel audytu, wyznaczamy kryteria audytu, związane z zapewnieniem zgodności z ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

Wyznaczymy zespół audytujący, aby sprawnie współpracował z Twoim personelem zgodnie z harmonogramem audytu. Posiadamy wykwalikowany zespół audytorów i specjalistów IT, którzy są specjalistami w zakresie badania podatności.

Wykonanie audytu podatności

Działanie nr 2

Podstawą przeprowadzenie audytu podatności jest spotkanie otwierające dla zespołu audytującego, na którym przedstawimy założenia audytu oraz techniki i procedury testów podatności oraz sposób komunikacji.  Będziemy analizować  infstrakturę teleinformatyczną oraz podatność socjotechniczną. Przeanalizujemy zebrane dane, aby ostatecznie przygotować wnioski z audytu. Przeprowadzimy spotkanie zamykające audyt zgodności z ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, na którym przedstawimy ustalenia oraz wnioski.

Raport z audytu podatności

Działanie nr 3

Po przeprowadzonym audycie podatności przygotujemy dokumentacje i opracujemy dla Państwa kompletny raport z audytu, następnie dostarczymy go ustalonym sposobem dystrybucji.
Omówimy go na spotkaniu z Państwem, w przypadku niezgodności i stwierdzeniu zagrożeń i podatności możemy pomóc w ich rozwiązaniu.

Działania po audytowe

Działanie nr 4

Na życzenie Państwa możemy wesprzeć organizację we wdrożeniu poszczególnych rekomendacji dla działań korygujących / naprawczych wynikających z raportu, jeśli zostaną oczywiście stwierdzone.

Nasi specjaliści mogą pomóc w spełnieniu wymagań prawnych i norm w zakresie bezpieczeństwa informacji.

CYBER HELP

Jeżeli chcesz wprowadzić odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa, ochrony danych osobowych lub podejrzewasz, że wystąpił w Twojej organizacji incydent, możesz się z nami skontaktować za pomocą niniejszego formularza kontaktowego lub telefonicznie.

Wszelkie informacje uzyskane mają charakter poufny.

ZGŁOŚ PROBLEM Z CYBERBEZPIECZEŃSTWEM