Dokumentacja Cyberbezpieczeństwa

Oferujemy wsparcie w przygotowaniu i wdrożeniu dokumentacji dostosowanej do wymagań ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC). Opracujemy i wdrożymy dokumentację KSC, która uwzględni procesy, infrastrukturę, systemy informatyczne oraz czynnik ludzki. Dokumentacja ta określi zasady utrzymania i poprawiania zarządzania procedurami cyberbezpieczeństwa. To z kolei zmniejszy ryzyko wystąpienia incydentu i wpływu jego negatywnych skutków, tym samym zapewni bezpieczeństwo usług oraz ciągłość działania Twojej organizacji.

Naszym klientom zapewniamy wsparcie przy opracowaniu polityk, procedur, instrukcji i procesów jak również wsparcia ekspertów w zakresie systemów informatycznych, Cyberbezpieczeństwa i zgodności z prawem (compliance).

Audyt dokumentacji

Działanie nr 1

Opracowanie dokumentacji jest jednym z elementów usługi wdrożenia KSC. Na tym etapie sprawdzimy, czy w Twojej organizacji istnieją już dokumenty wchodzące w zakres KSC, w tym udokumentowane i zakomunikowane procedury odnoszące się do cyberbezpieczeństwa.

Zweryfikujemy, czy są na bieżąco przeglądane, aktualizowane i komunikowane pracownikom oraz  jak przebiega kontrola nad procedurami oraz czy istnieje ryzyko odstępstw od procedury, a także jak przebiega nadzór nad procesami występującymi w organizacji, w ramach których następuje przetwarzanie informacji i ich zabezpieczenie przed wyciekiem bądź utratą.

Opracowanie dokumentacji KSC

Działanie nr 2

Na podstawie przeprowadzonego audytu bezpieczeństwa, analizy ryzyka i dokumentacji opracujemy lub zaktualizujemy wymagane dokumenty KSC, w tym polityk w zakresie cyberbezpieczeństwa, metodykę szacowania i postępowania z ryzykiem, politykę bezpieczeństwa danych osobowych, politykę bezpieczeństwa fizycznego, instrukcję bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych itd.

W dokumentacji KSC znajdą się wszelkie komentarze i wskazówki, jak posługiwać się procedurami, a także niezbędne wyjaśnienia, abyś nie miał żadnych wątpliwości co do standardów bezpieczeństwa i planów działania, w tym ciągłości działania.

Wdrożenie dokumentacji KSC

Działanie nr 3

Dla Pańsywa wdrożymy procedury bezpieczeństwa i plany działania uwzględnione w dokumentacji KSC. Dzięki skorzystaniu z usługi wdrożeniowych zyskasz pewność, że przygotowane dokumenty są poprawne, a przy tym właściwie wprowadzone i zakomunikowane w organizacji.

Szkolenia i warsztaty

Działanie nr 4

Szkolenia to podstawowy element podniesienia świadomość Twoich pracowników, w tym audytorów KSC, w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Otrzymają od nas potrzebą wiedzę w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz zapoznaniu z dokumentacją cybebrezpieczeństwa

CYBER HELP

Jeżeli chcesz wprowadzić odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa, ochrony danych osobowych lub podejrzewasz, że wystąpił w Twojej organizacji incydent, możesz się z nami skontaktować za pomocą niniejszego formularza kontaktowego lub telefonicznie.

Wszelkie informacje uzyskane mają charakter poufny.

ZGŁOŚ PROBLEM Z CYBERBEZPIECZEŃSTWEM