Doradztwo Cyberbezpieczeństwa

Oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie spełnienia wymagań ustawy o krajowym systemie Cyberbezpieczeństwa.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie, ekspertów aby wspierać Państwa w zakresie spełnienia wymagań KSC oraz doradzać merytorycznie, prawnie i technicznie. Dzięki naszemu wsparciu zyskasz pełny pogląd na to, czy spełniane są wymagania ustawy KSC. 

Doradztwo biznesowe

Działanie nr 1

Od wielu zajmujemy się rozwiązywaniem problemów związanych z cyberbezpieczeństwem i zarządzaniem organizacją.

Naszym celem jest odpowiednie zarządzanie bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwem  i ochroną danych osobowych przez naszych klientów zgodnie z profilem ich działalności biznesowej.

Przeprowadzamy diagnozę, poszukujemy możliwych rozwiązań problemu, wybieramy rozwiązanie optymalne w danej sytuacji i pomagamy wdrażać zmiany, które mają pomóc w spełnieni wymagań prawnych i standardów międzynarodowych.

Audyty i analiza

Działanie nr 2

Wcelu weryfikacji 

Przeprowadzimy analizę ryzyka i procesów biznesowych, zaprojektujemy metodykę, opracujemy procesy zarządzania incydentami i podatnościami oraz przetestujemy wdrożone rozwiązania i procedury. Regularnie będziemy monitorować i testować funkcjonowanie procedur.

Wdrożenie dokumentacji KSC

Działanie nr 3

Dla Pańsywa wdrożymy procedury bezpieczeństwa i plany działania uwzględnione w dokumentacji KSC. Dzięki skorzystaniu z usługi wdrożeniowych zyskasz pewność, że przygotowane dokumenty są poprawne, a przy tym właściwie wprowadzone i zakomunikowane w organizacji.

Szkolenia i warsztaty

Działanie nr 4

Szkolenia to podstawowy element podniesienia świadomość Twoich pracowników, w tym audytorów KSC, w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Otrzymają od nas potrzebą wiedzę w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz zapoznaniu z dokumentacją cybebrezpieczeństwa

CYBER HELP

Jeżeli chcesz wprowadzić odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa, ochrony danych osobowych lub podejrzewasz, że wystąpił w Twojej organizacji incydent, możesz się z nami skontaktować za pomocą niniejszego formularza kontaktowego lub telefonicznie.

Wszelkie informacje uzyskane mają charakter poufny.

ZGŁOŚ PROBLEM Z CYBERBEZPIECZEŃSTWEM