Wsparcie Operatora Usługi Kluczowej

Oferujemy  wsparcie w zakresie wdrożenia ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. 

Zapewnimy zgodnie z wymaganiami prawnymi opracowanie i wdrożenie w zakresie spełnienia wymagań Operatora Usługi Kluczowej (OUK). Zgodnie z wymaganiami przeprowadzimy audyt bezpieczeństwa, dokonamy analizy ryzyka i wytypujemy obszary krytyczne mogące wpłynąć na zakłócenia w dostępności usługi kluczowej. 

Opracujemy również lub zaktualizujemy dokumentację, której wymóg jest określony w ustawie KSC, a także możemy przeszkolić Twój personel. Zapewnimy również stałą dyspozycję naszego zespoły, w przypadku korzystania z  naszych konsultacji lub nowych potrzeb organizacyjnych.

Audyt zerowy

Działanie nr 1

Zbierzemy, przeanalizujemy i ocenimy aktualny stan systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej. Sprawdzimy samą usługę, system informatyczny, narzędzia, administrację, sposób zarządzania incydentami oraz zarządzanie bezpieczeństwem informacji. Zidentyfikujemy ryzyka, które mogą mieć wpływ na przerwanie ciągłości działania, w tym również zagrożenia kryminalistyczne. Przygotujemy pełny raport z audytu ze wskazaniem niezbędnych zmian, które należy wprowadzić, aby Twoja organizacja spełniała wymagania ustawy KSC. Pracujemy zgodnie z międzynarodowymi standardami, w tym ISO 9011, 27001, 22301, oraz oceną dojrzałości procesów cyberbezpieczeństwa COBIT.

Analiza wpływu i szacowanie ryzyka OUK

Działanie nr 2

Określimy metodologię analizy ryzyka, ocenimy prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń i przygotujemy plany postępowania w sytuacjach kryzysowych, które mogą wpłynąć na zakłócenia świadczenia Twojej usługi. Na koniec otrzymasz od nas raport z rejestrem aktywów wspierających systemy informacyjne, listą zagrożeń oraz podsumowanie z szacowania ryzyka wraz z opisem stwierdzonych ryzyk i ich kategoryzacją.

Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem

Działanie nr 3

Przygotujemy wymaganą ustawą dokumentację dotyczącą cyberbezpieczeństwa systemu informacyjnego i ochrony infrastruktury wykorzystywanych do świadczenia usługi kluczowej. Dokonamy również analizy zastanej dokumentacji i stosowanych standardów i w razie potrzeb je zaktualizujemy. Biurokrację ograniczamy do minimum, zatem możesz być pewny, że otrzymasz niezbędną i praktyczną dokumentację, która będzie dopasowana do specyfiki Twojej organizacji.

Szkolenia dla Operatorów Usług Kluczowych

Działanie nr 4

Dokumentacja jest  najważniejszym elementem funkcjonowania cyberbezpieczeństwa i określa zasady i wytyczne stosowania SZBC zgodnie z systemem SZBI. Są to dokumenty od opisu systemów i rodzaju zastosowanej ochrony po regulaminy, procedury i instrukcje.  Przygotuje dokumenty wynikające z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz rozporządzeniem, które  wskazuje dwa główne rodzaje dokumentacji: normatywną i operacyjną. 

CYBER HELP

Jeżeli chcesz wprowadzić odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa, ochrony danych osobowych lub podejrzewasz, że wystąpił w Twojej organizacji incydent, możesz się z nami skontaktować za pomocą niniejszego formularza kontaktowego lub telefonicznie.

Wszelkie informacje uzyskane mają charakter poufny.

ZGŁOŚ PROBLEM Z CYBERBEZPIECZEŃSTWEM