Czy z dokumentacji pracowniczej należy usuwać dane nadmiarowe?