Mali i średni przedsiębiorcy słabo przygotowani do RODO