logo_opentech2

AktuALNOŚCI

Facebook
Twitter
LinkedIn

„Ochrona danych osobowych w sektorze ochrony zdrowia w świetle zmian prawa UE”, 3.07.2017 r.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w dniu 3 lipca br. wziął udział w konferencji zorganizowanej w Białymstoku przez Podlaski Urząd Wojewódzki. Tematem wydarzenia była dyskusja na temat zmian jakie wprowadza reforma ochrony danych osobowych w sektorze ochrony zdrowia.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Pan Maciej Bogdan Olesiński, Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Białymstoku, Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Rektor Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie oraz Pani dr Edyta Bielak Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, która również przedstawiła podstawowe założenia reformy prawa ochrony danych osobowych w UE. Natomiast Rektor Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński zaprezentował rolę uczelni wyższych w edukacji w zakresie ochrony danych osobowych wobec aktualnych wyzwań.

System ochrony danych osobowych w Polsce w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz wybrane problemy dotyczące ochrony danych osobowych w sektorze ochrony zdrowia w świetle obecnych i przyszłych przepisów prawa zaprezentowali zebranym słuchaczom przedstawiciele Biura GIODO: Pan Piotr Drobek, Z-ca dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej oraz Pani Weronika Kowalik, Z-ca dyrektora w Departamencie Orzecznictwa, Legislacji i Skarg.

Źródło: GIODO

Mariusz Piskorczyk

Specjalista ds. bezpieczeństwa informacji, ochrony danych i cyberbezpieczeństwa. Audytor wiodący ISO 27001, 9001. Od 10 lat zajmujący się praktycznie bezpieczeństwem informacji i cyberbezpieczeństwem. Administrator systemów IT.