RODO - Ochrona Danych Osobowych

AUDYTY, DOKUMENTACJA, ANALIZA RYZYKA, OCENA SKUTKÓW, IOD – DORADZTWO, SZKOLENIA

 

W celu prawidłowego wdrożenia RODO w oparciu o przeprowadzoną analizę ryzyka należy dokonać wyboru odpowiedniego sposobu działania, opracować i wdrożyć dokumenty oraz procedury właściwe dla danego typu prowadzonej działalności. Należy pamiętać, że ochrona danych jest procesem stałym, uwzględniającym ciągłe doskonalenie sytemu ochrony danych osobowych.

Wdrożenie systemu ochrony danych biorąc pod uwagę wysokość kar administracyjnych jest odpowiedzialnym i skomplikowanym zadaniem. Często błędna interpretacja przepisów, wymagań i zaleceń Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych staję się zagrożeniem dla organizacji i prowadzić nałożenia kar finansowych na podmioty. Szczególnie błędnym podejściem jest sugerowanie się gotowymi rozwiązaniami, które niektóry podmioty przyjmują jako wyznacznik ochrony danych osobowych, stwarzając w tym zakresie zagrożenie przetwarzania danych osobowych , które jest nie adekwatne do prowadzonej działalności i zakresu przetwarzania danych osobowych.

Nasze kompleksowe podejście, oparte jest przede wszystkim na analizie i zarządzaniu ryzykiem oraz dogłębnej analizie funkcjonujących w podmiocie procesów, które zapewnia skuteczne wdrożenie RODO (GDPR), tworząc odpowiednią ochronę i realizację praw jednostki oraz gwarancję bezpieczeństwa prawnego całej organizacji w tym zakresie.

Proponujemy następujący zakres wdrożenia RODO (GDPR):

 • Szkolenie (warsztaty) dla zespołu kadry kierowniczej

 • Szkolenie (warsztaty) dla zespołu wdrożeniowego,

 • Szkolenie (warsztaty) dla Inspektorów Ochrony Danych - IOD,

 • Szkolenie (warsztaty) dla audytotów wewnętrznych,

 • Szkolenie dla personelu,

 • Audyt otwarcia,

 • Analizę ryzyka w procesach przetwarzania danych osobowych,

 • Ocenę skutków dla przetwarzania danych osobowych (DPIA),

 • Mapowanie i dostosowanie procesów biznesowych,

 • Analizę i dostosowanie środowiska teleinformatycznego,

 • Opracowanie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych (polityk, procedur, instrukcji, umów, klauzul informacyjnych),

 • Analizę i dostosowanie dokumentacji (polityk, procedur, instrukcji, umów, klauzul informacyjnych),

 • Opracowanie Polityki Ciągłości Działania i procedur

 • Opracowanie Polityki zarządzania Incydentami i Naruszeniami

 • Audyt zamknięcia.

Należy pamiętać, że wdrożenie ochrony danych osobowych musi być wykonane zgodnie z RODO oraz uwzględnić wytyczne wydawane przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawidłowe wdrożenie RODO zapewnia bezpieczeństwo prawne dla organizacji, jednocześnie budując zaufanie klientów i pracowników podmiotu.

Nasze usługi:
Ochrona danych osobowych
Audyt zgodności
Bieżące wsparcie
DPIA i analiza ryzyka
Kontrola UODO
Przejęcie funkcji IOD
Wdrożenie RODO
Bezpieczeństwo informacji (SZBI – ISO/IEC 27001)
Bezpieczeństwo IT ISO 20000
Ciągłość działania ISO 22301
Dyrektywa NIS – cyberustawa
KSC – ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Skontaktuj się z naszym doradcą:

Przygotujemy indywidualną wycenę.

Udzielimy fachowej porady.

Przyjedziemy na konsultację.

Napisz do nas:

Nasi doradcy zawsze odpowiedzą na Państwa pytania.

Służymy zawsze fachową wiedzą:

: biuro@ochrona-danych.net

: biuro@opentech.com.pl