Szkolenie: Ochrona Danych Osobowych – RODO

Kompleksowe szkolenia z zakresu Ochrony Danych Osobowych

Szkolenie adresowane jest dla pracowników Państwa organizacji. Nasze szkolenia opracowane są i przeprowadzanie zgodnie z wymaganiami branży w zakresie prowadzonej przez Państwa działalności.

Dzięki naszym szkoleniom pracownicy nabywają kluczową wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych, ale przede wszystkim podwyższamy świadomość ochrony danych osobowych w Państwa organizacji, wskazujemy praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w procesach przetwarzania danych osobowych, szczególny nacisk nakładamy na obowiązki Administratora Danych oraz jak należy stosować środki techniczne i organizacyjne.

Zakres tematyczny kursu:

 1. Podstawa prawna ochrony danych osobowych.
 2. Administrator Danych – jego odpowiedzialność.
 3. Proces przetwarzania danych – jak, po co, czemu?
 4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
 5. Obowiązek informacyjny.
 6. Rejestr czynności przetwarzania.
 7. Rejestr kategorii czynności przetwarzania.
 8. Analiza ryzyka i szacowania ryzyka – Jak rozumieć? Jak przygotować? Czemu jest potrzebna?
 9. Ocena skutków przetwarzania?
 10. Inspektor Ochrony Danych – zakres i zadania.
 11. Upoważnienia do przetwarzania – jak i kiedy?
 12. Naruszenie ochrony danych – jak zgłaszać, rejestrować i rozpoznać naruszenie?
 13. Powierzenie przetwarzania danych osobowych – rozwiązania praktyczne.
 14. Kontrola PUODO – jak się przygotować?
 15. Skutki finansowe (kary) i odpowiedzialność prawna podmiotu.

Uczestnik szkolenia otrzymuje:

 • materiały szkoleniowe,
 • imienne zaświadczenie.

Cena kursu netto:

 • indywidualnie: 650 zł;
 • grupa 10 osób: 3500,00 zł;
 • grupa 20 osób: 4500,00 zł;
 • grupa 30 osób i więcej: 5400,00 zł;

Po szkoleniu uczestnik:

 • zna i rozumie istotne pojęcia i definicje zawarte w przepisach o ochronie danych osobowych,
 • potrafi samodzielnie opracować polityki danych osobowych tj. politykę bezpieczeństwa, politykę retencji, politykę reagowania na incydenty, politykę komunikacji,
 • potrafi samodzielnie prowadzić rejestr czynności przetwarzania,
 • potrafi samodzielnie opracować umowy powierzenia,
 • potrafi samodzielnie opracować zgody i obowiązki informacyjne,
 • potrafi samodzielnie przygotować upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
 • potrafi przygotować organizację do audytu (auditów) oraz przygotować i ocenić zagrożenia bezpieczeństwa danych,
 • potrafi samodzielnie zbudować i doskonalić system ochrony danych osobowych.

Tryb i forma szkolenia:

 • indywidualne;
 • grupowe;
 • online.

Wszystkie materiały i szkolenia objęte są prawami autorskimi. Rozpowszechnianie i dystrybucja tylko za zgodą autora.

Skontaktuj się z naszym doradcą:

Przygotujemy indywidualną wycenę.

Udzielimy fachowej porady.

Przyjedziemy na konsultację.

Napisz do nas:

Nasi doradcy zawsze odpowiedzą na Państwa pytania.

Służymy zawsze fachową wiedzą:

: biuro@ochrona-danych.net

: biuro@opentech.com.pl