Usługa Inspektora Ochrony Danych – IOD

Usługa Inspektora Ochrony Danych - IOD

AUDYTY ZGODNOŚCI, ANALIZA RYZYKA, CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA, PROCESY, PROCEDURY, DOKUMENTACJA

Inspektor ochrony danych (IOD) to ekspert wspomagający i nadzorujący organizację w utrzymaniu zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych.

Sprawowanie tej funkcji wymaga realnej wiedzy i doświadczenia w zakresie stosowania prawa, zarządzania ryzykiem oraz zabezpieczeń IT, a ponadto dyspozycyjności i ciągłego podnoszenia kwalifikacji.

Proponowana przez nas usługa zewnętrznego inspektora ochrony danych stanowi skuteczne narzędzie, dzięki któremu otrzymają Państwo kompleksowe wsparcie interdyscyplinarnego zespołu specjalistów w utrzymaniu procesów związanych z ochroną danych osobowych.

Zalety outsourcingu IOD:

 • wsparcie doświadczonych konsultantów dysponujących specjalistyczną i aktualną wiedzą m.in. w obszarach prawa, bezpieczeństwa sieci i systemów IT, zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa fizycznego,
 • dostęp do narzędzi informatycznych pozwalających wykazać zgodność z RODO, w tym do platformy e-learningowej,
 • realizacja lub wsparcie w realizacji wielu obowiązków spoczywających bezpośrednio na organizacji,
 • efektywne i szybkie reagowanie na bieżące potrzeby klienta.

Bezpieczeństwo klienta to dla nas priorytet

Dlatego wykonywanie obowiązków inspektora ochrony danych rozpoczniemy:

 • audytem funkcjonującego systemu ochrony danych osobowych,
 • przeprowadzeniem procesu oceny skutków dla ochrony danych oraz wsparciem w analizie ryzyka,
 • opracowaniem lub aktualizacją najważniejszych polityk ochrony oraz procedur przetwarzania danych osobowych.

W ramach współpracy będziemy wykonywali dla Państwa wszystkie obowiązki IOD, o których stanowi RODO, w tym przede wszystkim:

 • przeprowadzanie corocznych audytów w zakresie zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych,
 • obsługa naruszeń ochrony danych osobowych,
 • doradztwo w zakresie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych,
 • utrzymywanie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych poprzez dostęp do platformy e-learningowej dla pracowników i współpracowników,
 • udzielanie konsultacji w projektach wymagających uwzględnienia ochrony danych osobowych w fazie projektowania i przy tworzeniu mechanizmów domyślnej ochrony danych,
 • opracowywanie lub opiniowanie umów, klauzul, regulaminów lub innych dokumentów w zakresie zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych,
 • wsparcie w prowadzeniu rejestru czynności przetwarzania,
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • przygotowywanie odpowiedzi dla osób, których dane dotyczą,
 • doradztwo w zakresie realizacji oceny skutków dla ochrony danych.

Sprawujemy również funkcję inspektora ochrony danych na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, wykonując wszystkie określone w niej obowiązki.

Skontaktuj się z naszym doradcą:

Przygotujemy indywidualną wycenę.

Udzielimy fachowej porady.

Przyjedziemy na konsultację.

Napisz do nas:

Nasi doradcy zawsze odpowiedzą na Państwa pytania.

Służymy zawsze fachową wiedzą:

: biuro@ochrona-danych.net

: biuro@opentech.com.pl