logo_opentech2

RODO – Ochrona Danych Osobowych

AUDYTY, DOKUMENTACJA, ANALIZA RYZYKA, OCENA SKUTKÓW, IOD – DORADZTWO, SZKOLENIA

Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie Ochrony Danych Osobowych – RODO podmiotów publicznych i  prywatnych.

Nasze kompleksowe podejście, oparte jest przede wszystkim na analizie i zarządzaniu ryzykiem oraz dogłębnej analizie funkcjonujących w podmiocie procesów, które zapewnia skuteczne wdrożenie RODO (GDPR), tworząc odpowiednią ochronę i realizację praw jednostki oraz gwarancję bezpieczeństwa prawnego całej organizacji w tym zakresie.

Świadczymy wsparcie w zakresie usługi Inspektora Ochrony Danych (IOD), opracowania dokumentacji i wdrożenia, konsultacji oraz Audytowania Zgodności z przepisami prawa i zapewnienia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

Nasze wdrożenia opieramy na wytycznych instytucji krajowych i europejskich:  UODO, EROD, ENISA oraz norm ISO /IEC 27001, 27002, 27005, 27701, 29134, 29151 oraz 22301.

Uwzględniamy wdrożenia o wytyczne NIST oraz NSC.

OUTSOURCING - INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Oferujemy Państwu usługę Inspektora Ochrony Danych na zasadzie outsourcing -u. Zespół wykwalifikowanych specjalistów od lat zajmujących się ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji zapewnia stałe wsparcie w wypełnianiu zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

WDROŻENIE - AKTUALIZACJA RODO

Oferowana przez nas usługa wdrożenia i aktualizacji RODO polega na kompleksowym budowaniu lub aktualizowaniu systemu ochrony danych osobowych w organizacji. Zapewniamy również utrzymanie i udoskonalanie systemu, który powinien być monitorowany i dostosowywany do zmieniającego się otoczenia prawnego i postępu technologicznego.

AUDYT RODO - OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

System Ochrony Danych Osobowych to nie tylko formalne przyjęcie polityk i przeszkolenie pracowników. System powinien być poddawany regularnej ocenie, dlatego oferujemy przeprowadzenie audytu w zakresie wdrożenia ochrony danych osobowych w organizacji.

Zapytaj! Wypełnij formularz.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z nami, prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego lub skorzystać z poczty elektronicznej albo bezpośrednio skontaktować  się z nami telefonicznie.

Zapraszamy do Współpracy z Nami.