Aktualności

taktyka_dezinformacji

Taktyka Dezinformacji

Twórcy dezinformacji używają różnych taktyk, aby wpływać na innych, pobudzać ich do działania i wyrządzać szkody. Zrozumienie tych taktyk może zwiększyć gotowość i promować odporność w obliczu dezinformacji. Bardzo często jesteśmy atakowani informacją, która jest fałszywa i ma na celu wywołać u nas zachowanie adekwatne do jej treści. No niestety taktyka dezinformacji występuje już w każdej dziedzinie życia i powoduje, że okłamywanie stało się społecznym przyzwoleniem, które nie jest już postrzeganie jako coś bardzo złego, wręcz niedopuszczalnego. Więc coraz częściej, przez dezinformację cierpi społeczeństwo, które wyznaje zasady uczciwości i nie daje wiary, że informacja, którą właśnie jest „karmiona” może być fałszywa (kłamliwa), doprowadzając odbiorcę takich treści do działania, zgodnie z narracją dezinformacji.

Czym są taktyki dezinformacji?

Podmioty dezinformacyjne wykorzystują różnorodne taktyki i techniki w celu prowadzenia operacji informacyjnych i rozpowszechniania narracji dezinformacyjnych, które stanowią zagrożenie dla infrastruktury krytycznej i całego społeczeństwa.

Każda z tych taktyk ma za zadanie uwiarygodnić przekaz autorów dezinformacji lub zmanipulować odbiorców do określonego celu. Często starają się oni spolaryzować swoją grupę docelową w obrębie spornych podziałów politycznych lub społecznych, co czyni ją bardziej podatną na dezinformację.

Metody te są i były wykorzystywane przez autorów dezinformacji do generowania zagrożeń dla światowej infrastruktury krytycznej.

Jakie taktyki dezinformacji?

Kultywowanie fałszywych lub wprowadzających w błąd osobowości i stron internetowych

Autorzy dezinformacji tworzą sieci fałszywych osób i stron internetowych, aby zwiększyć wiarygodność swojego przekazu wśród odbiorców docelowych. Fałszywe sieci ekspertów wykorzystują nieautentyczne referencje (np. fałszywi „eksperci”, dziennikarze, ośrodki analityczne lub instytucje akademickie), aby nadać nadmierną wiarygodność swoim przekazom. ), aby nadać nieuzasadnioną wiarygodność swoim treściom dotyczącym wpływu i uczynić je bardziej wiarygodnymi.

Tworzenie falsyfikatów i sztucznych mediów

Sztuczne treści medialne mogą obejmować zdjęcia, filmy i klipy audio które zostały zmanipulowane cyfrowo lub całkowicie sfabrykowane, aby wprowadzić widza w błąd.

Narzędzia sztucznej inteligencji

Narzędzia sztucznej inteligencji (AI) mogą sprawić, że treści sztuczne będą prawie nie do odróżnienia od rzeczywistych. Sztuczne treści medialne mogą  być wykorzystywane jako część kampanii dezinformacyjnych w celu propagowania fałszywych informacji i manipulowania odbiorcami.

Tworzenie lub wzmacnianie teorie spiskowe

Teorie spiskowe próbują wyjaśnić ważne wydarzenia jako tajne spisy potężnych autorów. Teorie spiskowe nie tylko wpływają na zrozumienie danego tematu przez daną osobę, ale mogą również kształtować i wpływać na jej życie, mogą kształtować i wpływać na cały światopogląd. Twórcy dezinformacji wykorzystują teorie spiskowe, generując je poprzez tworzenie narracji dezinformacyjnych, które są zgodne ze światopoglądem spiskowym, co zwiększa prawdopodobieństwo, że narracja będzie prawdopodobna i trafi do odbiorców końcowych.

Astroturfing i zalewanie środowiska informacyjnego

Kampanie dezinformacyjne często zamieszczają z kilku nieautentycznych kont, ogromne ilości treści o tym samym lub podobnym przekazie. Taka  praktyka, zwana astroturfingiem, stwarza wrażenie szerokiego poparcia lub sprzeciwu wobec danego przekazu, ukrywając jednocześnie, że jest to praktyka powszechna, lub sprzeciwia się wobec danej wiadomości, ukrywając jednocześnie jej prawdziwe pochodzenie. Podobna taktyka, flooding, polega na spamowaniu mediów społecznościowych i sekcji komentarzy z zamiarem kształtowania narracji lub zagłuszania przeciwstawnych punktów widzenia.

Nadużywanie alternatywnych platform

Twórcy dezinformacji mogą wykorzystywać alternatywne platformy mediów społecznościowych w celu zwiększenia wiary w narrację dezinformacyjną wśród określonych grup użytkowników. Aktorzy dezinformacyjni mogą starać się wykorzystać platformy o mniejszej ochronie użytkowników, mniej rygorystycznej polityce moderacji treści i mniejszej kontroli w celu wykrywania i usuwania nieautentycznych treści i kont niż inne platformy mediów społecznościowych.

Wykorzystanie luk informacyjnych

Luki w danych, czyli luki informacyjne, powstają wtedy, gdy nie ma wystarczającej ilości wiarygodnych informacji, które mogłyby zaspokoić zapytanie. Aktorzy dezinformacji mogą wykorzystywać te luki, generując własne treści o wpływie i rozpowszechniając wyszukiwane hasło w mediach społecznościowych, aby zachęcić ludzi do jego sprawdzenia. Zwiększa to prawdopodobieństwo, że odbiorcy spotkają się z treściami dezinformacyjnymi bez dokładnych i wiarygodnych wyników wyszukiwania, które mogłyby je obalić.

Manipulowanie niepodejrzanymi twórcami

Twórcy dezinformacji wybierają znane osoby i organizacje, aby pomóc im we wzmocnieniu ich narracji. Cele są często nieświadome, że powtarzają narrację aktora dezinformacyjnego lub że narracja ta ma na celu manipulację.

Rozpowszechnianie ukierunkowanych treści

Autorzy dezinformacyjni produkują zindywidualizowane treści, które mogą trafić do określonej grupy odbiorców na podstawie ich światopoglądu. z konkretnymi odbiorcami na podstawie ich światopoglądu i zainteresowań. Aktorzy ci zyskują status osób wtajemniczonych i zdobywają i zdobywają popularność w sieci, co może zwiększyć skuteczność przyszłych działań manipulacyjnych. Taktyka ta często polega na „długiej grze długą grę”, polegającą na rozpowszechnianiu ukierunkowanych treści przez dłuższy czas, aby zbudować zaufanie i wiarygodność u odbiorców docelowych.

Jakie działania możemy podjąć?

Chociaż taktyka dezinformacji ma na celu zwodzenie i manipulowanie, krytyczna ocena treści i weryfikacja informacji w wiarygodnych źródłach przed podjęciem decyzji o ich udostępnieniu może zwiększyć odporność na dezinformację i spowolnić jej rozprzestrzenianie się.

Wskazówki – Jak postępować z dezinformacją?

– Rozpoznać ryzyko.

Zrozumieć, w jaki sposób aktorzy dezinformacji wykorzystują tę taktykę, aby przeforsować swój program, taktykę. Należy zachować ostrożność wobec manipulacyjnych treści, które próbują dzielić.

– Kwestionować źródło.

Krytycznie oceniać treści i ich pochodzenie, aby stwierdzić, czy są godne zaufania. Należy sprawdzić referencje autora, wziąć pod uwagę agendę gazety i sprawdzić fakty potwierdzające z innymi źródłami, które uznawane są za autentyczne i obiektywne (wiarygodne).

– Zbadać sprawę.

Należy dokładnie i bezstronnie zbadać sporne kwestie, sprawdzając, co mówią wiarygodne źródła i uwzględniając inne perspektywy. Polegać na wiarygodnych źródłach informacji, takich jak strony rządowe lub media o ugruntowanej pozycji wiarygodności, niezależne instytucje, organizacje międzynarodowe.

– Proszę pomyśleć, zanim zamieścisz link.

Proszę zwolnić. Nie należy od razu klikać, aby udostępnić treści, które zobaczycie w Internecie. Proszę najpierw sprawdzić fakty. Niektóre z najbardziej szkodliwych dezinformacji szybko rozprzestrzeniają się za pośrednictwem udostępnianych postów, które mają na celu wywołanie reakcji emocjonalnej, która przeważa nad krytycznym myśleniem.

– Rozmawiać w swoim gronie.

Proszę podjąć prywatną, pełną szacunku rozmowę z przyjaciółmi i rodziną, gdy widzimy, że dzielą się informacjami, które wyglądają jak dezinformacja. Należy uważać na to, co zamieszczamy na mediach społecznościowych.

CYBER HELP

Jeżeli chcesz wprowadzić odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa, ochrony danych osobowych lub podejrzewasz, że wystąpił w Twojej organizacji incydent, możesz się z nami skontaktować za pomocą niniejszego formularza kontaktowego lub telefonicznie.

Wszelkie informacje uzyskane mają charakter poufny.

ZGŁOŚ PROBLEM Z CYBERBEZPIECZEŃSTWEM