BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Zapewniamy usługi związane z wdrożeniem i rozwojem Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI).  Oferujemy wszechstronne doradztwo dla podmiotów publicznych i prywatnych, które chcą prawidłowo zabezpieczyć posiadaną i przetwarzaną informację ważną dla jej funkcjonowania.

Projekt dostosujemy do Twoich potrzeb i posiadanych rozwiązań. Gwarantujemy wsparcie w przygotowaniu i wdrożeniu procesów zarządzania bezpieczeństwem informacji, audytem zgodności i przygotowaniem do certyfikacji ISO 27001 oraz ISO/IEC 22301 – Zarządzenie Ciągłością Działania. Nasze wdrożenia uwzględniają wdrożenie norm NSC (Narodowy System Cyberbezpieczeństwa) oparty o normę NIST (Narodowy Instytut Standardów i Technologii USA) oraz wymagań w zakresie bezpieczeństwa informacji i uwzględnienia cyberbezpieczeństwa według wytycznych ISO, CERT Polska, ENISA, NIST.

Skorzystaj z naszego doświadczenia i podnieś standardy zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Audyt Bezpieczeństwa Informacji

Zweryfikujemy poziom bezpieczeństwa systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) w Twojej organizacji.

Przygotujemy raport z podsumowaniem stwierdzonych niezgodności i innych spostrzeżeń kluczowych, które mają wpływ na bezpieczeństwo informacji w organizacji. Audyt prowadzony jest zgodnie ze standardem dotyczących audytów ISO 19011.

Wdrożenie SZBI - ISO/IEC 27001

Wdrożymy w Twoim podmiocie kompleksowo SZBI – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji według normy ISO/IEC 27001:2022 PN EN ISO/IEC 27001:2023 oraz kontrole bezpieczeństwa ISO/IEC 27002:2022 PN EN ISO/IEC 27001:2023.  

Dostarczymy metodykę, narzędzia i wiedzę w tym zespół ekspertów w zakresie Bezpieczeństwa Informacji, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie i wiedzę ekspercką.

Dokumentacja SZBI - ISO/IEC 27001

Oferujemy wsparcie w przygotowaniu i wdrożeniu dokumentacji zarządzania bezpieczeństwem informacji.
Opracujemy odpowiednie procedury, procesy i polityki w zakresie SZBI  – ISO/IEC 27001 : 2022 PN EN ISO/IEC 27001 : 2023.

Przygotujemy plan wdrożenia SZBI. Zweryfikujemy posiadaną dokumentacją i dokonamy odpowiednich zmian w zakresie SZBI.

Analiza Ryzyka Bezpieczeństwa Informacji

Zweryfikujemy poziom bezpieczeństwa systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) w Twojej organizacji.

Przygotujemy raport z podsumowaniem stwierdzonych niezgodności i innych spostrzeżeń kluczowych, które mają wpływ na bezpieczeństwo informacji w organizacji.

Analizę ryzyka wykonuje zgodnie z normami ISO/IEC 27005 : 2022 i ISO 3100.

Audyt KRI

Wykonujemy audyty w zakresie wymagań KRI podmiotów publicznych, Obowiązkiem podmiotów publicznych jest opracowanie i wdrożenie system zarządzania bezpieczeństwem informacji, w celu spełnienia wymagań prawnych dotyczących KRI.

Przeprowadzimy audyt KRI, który sprawdzi bezpieczeństwo informacji i systemów informatycznych. Sprawdzimy, czy Twój system zarządzania informacją spełnia wymagania normy ISO/IEC 27001 : 2022 PN EN ISO/IEC 27001:2023 

Oferujemy szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa Informacji – norm ISO/IEC 27001, 27002, 27005, NIST, NSC wdrożenia, audytora wewnętrznego, audytora wiodącego, personelu i kadry zarządzającej.

Szkolenia oparte są na działaniach praktycznych i potwierdzone odpowiednim certyfikatem.

Prowadzimy szkolenia stacjonarne i online oparte o weryfikację pozyskanej wiedzy.

CYBER HELP

Jeżeli chcesz wprowadzić odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa, ochrony danych osobowych lub podejrzewasz, że wystąpił w Twojej organizacji incydent, możesz się z nami skontaktować za pomocą niniejszego formularza kontaktowego lub telefonicznie.

Wszelkie informacje uzyskane mają charakter poufny.

ZGŁOŚ PROBLEM Z CYBERBEZPIECZEŃSTWEM