Wdrożenie – Aktualizacja RODO

Zapewniamy wdrożenie i aktualizację RODO, które polega na kompleksowym budowaniu lub aktualizowaniu systemu ochrony danych osobowych w organizacji. Nasze doświadczenie w zakresie zarządzania ochroną danych osobowych, pozwoli Państwu wypełnienie zobowiązań prawnych

Wdrożenie - Aktulizacja RODO - Ochrony Danych Osobowych

Wdrożenie - Aktualizacja

Wdrożenie systemu ochrony danych biorąc pod uwagę wysokość kar administracyjnych jest odpowiedzialnym i skomplikowanym zadaniem. Często błędna interpretacja przepisów, wymagań i zaleceń Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych staję się zagrożeniem dla organizacji i prowadzić nałożenia kar finansowych na podmioty. Szczególnie błędnym podejściem jest sugerowanie się gotowymi rozwiązaniami, które niektóry podmioty przyjmują jako wyznacznik ochrony danych osobowych, stwarzając w tym zakresie zagrożenie przetwarzania danych osobowych , które jest nie adekwatne do prowadzonej działalności i zakresu przetwarzania danych osobowych.

Nasze kompleksowe podejście, oparte jest przede wszystkim na analizie i zarządzaniu ryzykiem oraz dogłębnej analizie funkcjonujących w podmiocie procesów, które zapewnia skuteczne wdrożenie RODO (GDPR), tworząc odpowiednią ochronę i realizację praw jednostki oraz gwarancję bezpieczeństwa prawnego całej organizacji w tym zakresie.

CYBER HELP

Jeżeli chcesz wprowadzić odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa, ochrony danych osobowych lub podejrzewasz, że wystąpił w Twojej organizacji incydent, możesz się z nami skontaktować za pomocą niniejszego formularza kontaktowego lub telefonicznie.

Wszelkie informacje uzyskane mają charakter poufny.

ZGŁOŚ PROBLEM Z CYBERBEZPIECZEŃSTWEM