logo_opentech2

Wdrożenie – Aktualizacja RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - RODO

Świadczymy usługę outsourcingu Inspektora Ochrony Danych dla podmiotów publicznych i prywatnych. Obsługujemy administrację publiczną, samorządową, podmioty opieki zdrowotnej, oświatę i szkolnictwo. Z naszych usług korzystają korporacje międzynarodowe i krajowe.

Posiadamy zespół wykwalifikowanych specjalistów w zakresie ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa z wieloletnim doświadczeniem w tym zakresie z praktycznym podejściem do ochrony danych.

Wdrożenie - Aktulizacja RODO - Ochrony Danych Osobowych

Wdrożenie - Aktualizacja

Wdrożenie systemu ochrony danych biorąc pod uwagę wysokość kar administracyjnych jest odpowiedzialnym i skomplikowanym zadaniem. Często błędna interpretacja przepisów, wymagań i zaleceń Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych staję się zagrożeniem dla organizacji i prowadzić nałożenia kar finansowych na podmioty. Szczególnie błędnym podejściem jest sugerowanie się gotowymi rozwiązaniami, które niektóry podmioty przyjmują jako wyznacznik ochrony danych osobowych, stwarzając w tym zakresie zagrożenie przetwarzania danych osobowych , które jest nie adekwatne do prowadzonej działalności i zakresu przetwarzania danych osobowych.

Nasze kompleksowe podejście, oparte jest przede wszystkim na analizie i zarządzaniu ryzykiem oraz dogłębnej analizie funkcjonujących w podmiocie procesów, które zapewnia skuteczne wdrożenie RODO (GDPR), tworząc odpowiednią ochronę i realizację praw jednostki oraz gwarancję bezpieczeństwa prawnego całej organizacji w tym zakresie.

Zalety Outsourcing - Inspektora Ochrony Danych IOD

Outsourcing IOD

Oferowana przez nas usługa – outsourcing Inspektora Ochrony Danych (IOD) to:

 • wsparcie doświadczonych konsultantów dysponujących specjalistyczną i aktualną wiedzą m.in. w obszarach prawa, bezpieczeństwa sieci i systemów IT, zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa fizycznego,
 • dostęp do narzędzi informatycznych pozwalających wykazać zgodność z RODO, w tym do platformy e-learningowej,
 • realizacja lub wsparcie w realizacji wielu obowiązków spoczywających bezpośrednio na organizacji,
 • efektywne i szybkie reagowanie na bieżące potrzeby klienta

Dlatego wykonywanie obowiązków inspektora ochrony danych rozpoczniemy:

 • audytem funkcjonującego systemu ochrony danych osobowych,
 • przeprowadzeniem procesu oceny skutków dla ochrony danych oraz wsparciem w analizie ryzyka,
 • opracowaniem lub aktualizacją najważniejszych polityk ochrony oraz procedur przetwarzania danych osobowych.

Zakres obowiązków - Inspektora Ochrony Danych - IOD

Obowiązki IOD

W ramach świadczenia usługi outsourcingu Inspektora Ochrony Danych Osobowych – IOD będziemy wykonywali dla Państwa wszystkie obowiązki IOD, o których stanowi RODO, w tym przede wszystkim:

 • przeprowadzanie corocznych audytów w zakresie zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych,
 • obsługa naruszeń ochrony danych osobowych,
 • doradztwo w zakresie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych,
 • utrzymywanie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych poprzez dostęp do platformy e-learningowej dla pracowników i współpracowników,
 • udzielanie konsultacji w projektach wymagających uwzględnienia ochrony danych osobowych w fazie projektowania i przy tworzeniu mechanizmów domyślnej ochrony danych,
 • opracowywanie lub opiniowanie umów, klauzul, regulaminów lub innych dokumentów w zakresie zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych,
 • wsparcie w prowadzeniu rejestru czynności przetwarzania,
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • przygotowywanie odpowiedzi dla osób, których dane dotyczą,
 • doradztwo w zakresie realizacji oceny skutków dla ochrony danych.

Zapytaj! Wypełnij formularz.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z nami, prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego lub skorzystać z poczty elektronicznej albo bezpośrednio skontaktować  się z nami telefonicznie.

Zapraszamy do Współpracy z Nami.