Wdrożenia SZBI – ISO/IEC 27001

Oferujemy zaprojektowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI /ISMS) zgodnie z wymogami normy ISO/IEC 27001 w Państwa organizacji.  Pomożemy Państwu odpowiednio zaplanować i koordynować czynności z pracami wdrożeniowymi normy ISO/IEC 27001 oraz nadzorem nad realizacją wdrożenia.

Audyt wstępny - przed wdrożeniowy

Działanie nr 1

Każde wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI/ISMS) – ISO/IEC 27001 rozpoczyna się od audytu wstępnego (przed wdrożeniowego).

Cele audytu jest poznanie Państwa organizacji jej kontekstu, funkcjonowania, struktury organizacyjnej, procesów i przepisów prawa oraz celów biznesowych.

Opracowujemy inwentaryzację i analizę aktywów oraz dla naszych klientów pomagamy w opracowaniu analizy ryzyka zgodnie z wymogami zarządzania ryzykiem i wskazujemy rozwiązania w celu niwelowania ryzyka.

Każdy audyt wstępny zakończony jest raportem oraz ustalaniem planu wdrożenia i czynności jakie należy wykonać.

Projektowanie i wdrożenie ISO/IEC 27001

Działanie nr 2

Na podstawie wyników analizy ryzyka opracowujemy i wdrażamy dokumentację w zakresie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI/ISMS) zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa informacji – ISO/IEC 27001.

Tworzymy odpowiednie polityki i procedury, procesy, które należy wdrożyć w celu spełnienia wymagań bezpieczeństwa informacji i jakie zachodzą w Państwa organizacji.

Na podstawie wymagań norm uzupełniających w zakresie technicznym bezpieczeństwa informacji określimy i zarekomendujemy odpowiednie i adekwatne od prowadzonej działalności zabezpieczenia i działania.

Przygotowanie do uzyskania certyfikacji

Działanie nr 3
Nasze wdrożenia zapewniają możliwość uzyskania certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa informacji, po przeprowadzeniu dodatkowych kontroli i audytów w zakresie funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI/ISMS) ISO/IEC 27001.
Jeżeli nasi klienci zdecydują się na certyfikację normy ISO/IEC 27001 zapewnimy przygotowanie do certyfikacji i asystę w realizacji procesu certyfikacyjnego.

Szkolenia i warsztaty dla kadry

Działanie nr 4
Świadomość pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacj jest najważniejszym elementem funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
 
Przeprowadzimy szkolenia w zakresie bezpieczeństwa informacji  Państwa pracowników w tym kadry zarządzającej, zespołów wdrożeniowych i audytorów wewnętrznych. Omówimy każdy element bezpieczeństwa informacji.

CYBER HELP

Jeżeli chcesz wprowadzić odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa, ochrony danych osobowych lub podejrzewasz, że wystąpił w Twojej organizacji incydent, możesz się z nami skontaktować za pomocą niniejszego formularza kontaktowego lub telefonicznie.

Wszelkie informacje uzyskane mają charakter poufny.

ZGŁOŚ PROBLEM Z CYBERBEZPIECZEŃSTWEM