Usługa – Outsourcing Inspektora Ochrony Danych

Świadczymy usługę outsourcingu Inspektora Ochrony Danych dla podmiotów publicznych i prywatnych. Obsługujemy administrację publiczną, samorządową, podmioty opieki zdrowotnej, oświatę i szkolnictwo. Z naszych usług korzystają korporacje międzynarodowe i krajowe.

Posiadamy zespół wykwalifikowanych specjalistów w zakresie ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa z wieloletnim doświadczeniem w tym zakresie z praktycznym podejściem do ochrony danych.

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Kto to jest Inspektor Ochrony Danych?

Inspektor ochrony danych (IOD) to ekspert wspomagający i nadzorujący organizację w utrzymaniu zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych.

Sprawowanie tej funkcji wymaga realnej wiedzy i doświadczenia w zakresie stosowania prawa, zarządzania ryzykiem oraz zabezpieczeń IT, a ponadto dyspozycyjności i ciągłego podnoszenia kwalifikacji.

Oferowana przez nas usługa zewnętrznego inspektora ochrony danych stanowi skuteczne narzędzie, dzięki któremu otrzymają Państwo kompleksowe wsparcie interdyscyplinarnego zespołu specjalistów w utrzymaniu procesów związanych z ochroną danych osobowych.

Zapewniamy obsługę podmiotów publicznych – administracja publiczna, samorządowa, oświata i szkolnictwo. Ponadto świadczymy obsługę w zakresie IOD podmioty opieki zdrowotnej: szpitale, podstawowa opiekę zdrowotną oraz podmioty prywatne, konsorcja międzynarodowe.

Możesz liczyć na kompleksowe wsparcie w zakresie Inspektora Ochrony Danych i bezpieczeństwa  informacji.

Zalety Outsourcing - Inspektora Ochrony Danych IOD

Outsourcing IOD

Oferowana przez nas usługa – outsourcing Inspektora Ochrony Danych (IOD) to:

 • wsparcie doświadczonych konsultantów dysponujących specjalistyczną i aktualną wiedzą m.in. w obszarach prawa, bezpieczeństwa sieci i systemów IT, zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa fizycznego,
 • dostęp do narzędzi informatycznych pozwalających wykazać zgodność z RODO, w tym do platformy e-learningowej,
 • realizacja lub wsparcie w realizacji wielu obowiązków spoczywających bezpośrednio na organizacji,
 • efektywne i szybkie reagowanie na bieżące potrzeby klienta

Dlatego wykonywanie obowiązków inspektora ochrony danych rozpoczniemy:

 • audytem funkcjonującego systemu ochrony danych osobowych,
 • przeprowadzeniem procesu oceny skutków dla ochrony danych oraz wsparciem w analizie ryzyka,
 • opracowaniem lub aktualizacją najważniejszych polityk ochrony oraz procedur przetwarzania danych osobowych.

Zakres obowiązków - Inspektora Ochrony Danych - IOD

Obowiązki IOD

W ramach świadczenia usługi outsourcingu Inspektora Ochrony Danych Osobowych – IOD będziemy wykonywali dla Państwa wszystkie obowiązki IOD, o których stanowi RODO, w tym przede wszystkim:

 • przeprowadzanie corocznych audytów w zakresie zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych,
 • obsługa naruszeń ochrony danych osobowych,
 • doradztwo w zakresie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych,
 • utrzymywanie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych poprzez dostęp do platformy e-learningowej dla pracowników i współpracowników,
 • udzielanie konsultacji w projektach wymagających uwzględnienia ochrony danych osobowych w fazie projektowania i przy tworzeniu mechanizmów domyślnej ochrony danych,
 • opracowywanie lub opiniowanie umów, klauzul, regulaminów lub innych dokumentów w zakresie zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych,
 • wsparcie w prowadzeniu rejestru czynności przetwarzania,
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • przygotowywanie odpowiedzi dla osób, których dane dotyczą,
 • doradztwo w zakresie realizacji oceny skutków dla ochrony danych.

CYBER HELP

Jeżeli chcesz wprowadzić odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa, ochrony danych osobowych lub podejrzewasz, że wystąpił w Twojej organizacji incydent, możesz się z nami skontaktować za pomocą niniejszego formularza kontaktowego lub telefonicznie.

Wszelkie informacje uzyskane mają charakter poufny.

ZGŁOŚ PROBLEM Z CYBERBEZPIECZEŃSTWEM