CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Zapewniamy pełne i kompleksowe wsparcie dla Państwa organizacji w zakresie wdrożenia cyberbezpieczeństwa. Zapewniamy identyfikację ryzyk, ochrony kluczowych zasobów i usług, wykrywania incydentów oraz sprawnego przywrócenia działania organizacji do stanu sprzed ataku.

W zależności od Państwa wymagań i zobowiązań prawnych  przygotujemy podmiot do wdrożenia dyrektywy NIS, NIS2 i spełnienia wymogów ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC). Pamiętaj, organizacja odporna na nieprzewidywalne zdarzenia w cyberprzestrzeni to wynik działania na wielu poziomach zarządzania.

Audyt Cyberbezpieczeństwa

Sprawdzimy gotowość Twojej organizacji do spełnienia wymagań i obowiązków wynikających z przepisów ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC). 

Wypełnij obowiązki prawne w tym zakresie, które zapewnią Ci świadczenie Twoich usług bez zakłóceń. Podstawą prawną, która wskazuje drogę do środków pozwalających na skuteczną ochronę przed cyberatakami jest ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Audyt Podatności

Wykonamy audyt podatności i zweryfikujemy gotowość Twojej firmy do spełnienia wymagań i obowiązków wynikających z przepisów KSC.

W ramach audytu wykonamy testowanie podatności w zakresie pentestów, wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie jak i audyt socjotechniczny.
Sprawdzimy i zweryfikujemy słabe strony zarządzania cyberbezpieczeństwem i ciągłością działania.

Analiza Ryzyka Cyberbezpieczeństwa

Analiza wykonywana jest zgodnie z wymaganiami norm ISO/IEC 27005 i ISO/IEC 31000, NIST. Zidentyfikujemy, przeanalizujemy i ocenimy ryzyka, które mają lub mogą mieć niekorzystny wpływ na Cyberbezpieczeństwo i ciągłość działania Twojej organizacji.

Analiza ryzyka jest niezbędnym elementem funkcjonowania zarządzania cyberbezpieczeństwa w Państwa podmiocie i jest elementem funkcjonowania kontroli cyberbezpieczeństwa.

Wdrożenie Cyberbezpieczeństwa

Otrzymasz od nas wsparcie dla Twojej organizacji w zakresie wdrożenia cyberbezpieczeństwa. Oferujemy identyfikację ryzyk, ochrony kluczowych zasobów i usług, wykrywania incydentów oraz sprawnego przywrócenia działania organizacji do stanu z przed ataku.

W zależności od Twoich oczekiwań przygotujemy Twoją organizację do wdrożenia dyrektywy NSC, NIST i spełnienia wymogów ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC) w tym wskazań ENISA.

Dokumentacja Cyberbezpieczeństwa

Opracujemy i pomożemy wdrożyć  dokumentację KSC, która uwzględnia procesy, infrastrukturę, systemy informatyczne oraz czynnik ludzki. Dokumentacja określi zasady utrzymania i poprawiania zarządzania procedurami cyberbezpieczeństwa.

Zmniejsza to ryzyko wystąpienia incydentu i wpływu jego negatywnych skutków, co zapewni bezpieczeństwo usług oraz ciągłość działania Państwa podmiotu.
Otrzymasz wsparcie w zakresie Dyrektywy NIS2.

Doradztwo Cyberbezpieczeństwa

Oferujemy doradztwo w zakresie spełnienia wymagań ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Posiadamy wieloletnie, eksperckie doświadczenie, aby dokładnie sprawdzić zdolności organizacyjne i techniczne Państwa podmiotu pod kątem zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa.

Przeprowadzimy audyt, którego zadaniem będzie identyfikacja i ocena ryzyk oraz analiza stosowanych zabezpieczeń, systemów IT,  wparcia w zakresie dokumentacji i zarządzania.

Wsparcie Operatora Usługi Kluczowej

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie wdrożenia ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych ekspertówm, zbudujesz wymaganą zdolność organizacyjno i techniczną dla zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa systemu informacyjnego służącego do świadczenia usługi kluczowej przez Państwa podmiot.

Przeprowadzimy audyt bezpieczeństwa, dokonamy analizy ryzyka i wytypujemy obszary krytyczne mogące wpłynąć na dostępności usługi kluczowej i świadczenia usług w tym zakresie.

Szkolenia z Cyberbezpieczeństwa

Szkolenia z cyberbezpieczeństwa są niezwykle istotne, ponieważ w sposób przejrzysty i zrozumiały prezentują zagadnienia związane z wdrażanym systemem cyberbezpieczeństwa, wyjaśniają podstawy jej działania i omawiają korzyści, jakie mogą płynąć z jej stosowana zarówno dla całej firmy.

Nasza oferta obejmuje pełen zakres tematów związanych z cyberbezpieczeństwem: od podstawowych szkoleń związanych z podstawowymi zasadami bezpiecznej pracy aż po bardziej specjalistyczne tematy przeznaczone dla audytorów wewnętrznych.

CYBER HELP

Jeżeli chcesz wprowadzić odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa, ochrony danych osobowych lub podejrzewasz, że wystąpił w Twojej organizacji incydent, możesz się z nami skontaktować za pomocą niniejszego formularza kontaktowego lub telefonicznie.

Wszelkie informacje uzyskane mają charakter poufny.

ZGŁOŚ PROBLEM Z CYBERBEZPIECZEŃSTWEM