logo_opentech2
icon_sec_1

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

ISO/IEC 27001, 22301, NSC, NIST

AUDYTY, DOKUMENTACJA, WDROŻENIA, ANALIZY RYZYKA, TESTY PENETRACYJNE, SOCJOTECHNICZNE

Kompleksowo wspieramy podmioty publiczne, w tym podmioty infrastruktury krytycznej w zarządzaniu cyberbezpieczeństwem. Dysponujemy znajomością regulacji i norm z zakresu bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania.

Gwarantujemy wsparcie w przygotowaniu i wdrożeniu procesów zarządzania bezpieczeństwem informacji i cyberbezpieczeństwem w ramach wymagań KSC, audytem zgodności i przygotowaniem do certyfikacji ISO 27001 oraz ISO/IEC 22301 – Zarządzenie Ciągłością Działania. Nasze wdrożenia uwzględniają wdrożenie norm NSC (Narodowy System Cyberbezpieczeństwa) oparty o normę NIST (Narodowy Instytut Standardów i Technologii USA) oraz wymagań w zakresie bezpieczeństwa informacji i uwzględnienia cyberbezpieczeństwa według wytycznych ISO, CERT Polska, ENISA, NIST.

Skorzystaj z naszego doświadczenia i podnieś standardy zarządzania bezpieczeństwem informacji.

wdrożenie cyber

WDROŻENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Otrzymasz od nas wsparcie dla Twojej organizacji w zakresie wdrożenia cyberbezpieczeństwa. Gwarantujemy identyfikację ryzyk, ochrony kluczowych zasobów i usług, wykrywania incydentów oraz sprawnego przywrócenia działania organizacji do stanu z przed ataku. W zależności od Twoich oczekiwań przygotujemy Twoją organizację do wdrożenia dyrektywy NSC, NIST i spełnienia wymogów ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC) w tym wskazań ENISA.

icon_audyt_cyber

AUDYT CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Sprwdzimy gotowość Twojej organizacji do spełnienia wymagań i obowiązków wynikających z przepisów ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC). Wypełnij obowiązki prawne w tym zakresie, które zapewnią Ci świadczenie Twoich usług bez zakłóceń. Podstawą prawną, która wskazuje drogę do środków pozwalających na skuteczną ochronę przed cyberatakami jest ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

SZBI

AUDYT, TESTOWANIE PODATNOŚCI

Wykonamy audyt podatności i zweryfikujemy gotowość Twojej firmy do spełnienia wymagań i obowiązków wynikających z przepisów KSC. W ramach audytu wykonamy testowanie podatności w zakresie pentestów, wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie jak i audyt socjotechniczny. Sprawdzimy i zweryfikujemy słabe strony zarządzania cyberbezpieczeństwem i ciągłością działania.

wdrożenie cyber

CYFROWA GMINA - DIAGNOSTYKA CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Oferujemy podmiotą Administracji Samorządowej Audyt - Diagnozę Cyberbezpieczeństwa w ramach programu Cyfrowa Gmina. Przeprowadzimy audyt, który pozwoli ocenić stan Cyberbezpieczeństwa Państwa jednostki samorządowej. Po przeprowadzonej audycie może dla Państwa wspierać w zakresie osiągnięcia wymagan prawnych w tym zakresie na podstawie norm jakie należy spełnić tj. ISO/IEC 27001, 27002, 27005 i 22301.