logo_opentech2

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

ISO/IEC 27001, 22301, NSC, NIST

AUDYTY, DOKUMENTACJA, WDROŻENIA, ANALIZY RYZYKA, TESTY PENETRACYJNE, SOCJOTECHNICZNE

Zapewniamy pełne i kompleksowe wsparcie dla Państwa organizacji w zakresie wdrożenia cyberbezpieczeństwa. Zapewniamy identyfikację ryzyk, ochrony kluczowych zasobów i usług, wykrywania incydentów oraz sprawnego przywrócenia działania organizacji do stanu sprzed ataku.

W zależności od Państwa wymagań i zobowiązań prawnych  przygotujemy podmiot do wdrożenia dyrektywy NIS i spełnienia wymogów ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC). Pamiętaj, organizacja odporna na nieprzewidywalne zdarzenia w cyberprzestrzeni to wynik działania na wielu poziomach zarządzania.

WDROŻENIE
CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Otrzymasz od nas wsparcie dla Twojej organizacji w zakresie wdrożenia cyberbezpieczeństwa. Oferujemy identyfikację ryzyk, ochrony kluczowych zasobów i usług, wykrywania incydentów oraz sprawnego przywrócenia działania organizacji do stanu z przed ataku. W zależności od Twoich oczekiwań przygotujemy Twoją organizację do wdrożenia dyrektywy NSC, NIST i spełnienia wymogów ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC) w tym wskazań ENISA.

AUDYT CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Sprwdzimy gotowość Twojej organizacji do spełnienia wymagań i obowiązków wynikających z przepisów ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC). Wypełnij obowiązki prawne w tym zakresie, które zapewnią Ci świadczenie Twoich usług bez zakłóceń. Podstawą prawną, która wskazuje drogę do środków pozwalających na skuteczną ochronę przed cyberatakami jest ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

AUDYT, TESTOWANIE PODATNOŚCI

Wykonamy audyt podatności i zweryfikujemy gotowość Twojej firmy do spełnienia wymagań i obowiązków wynikających z przepisów KSC. W ramach audytu wykonamy testowanie podatności w zakresie pentestów, wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie jak i audyt socjotechniczny. Sprawdzimy i zweryfikujemy słabe strony zarządzania cyberbezpieczeństwem i ciągłością działania.

AUDYT, TESTOWANIE PODATNOŚCI

Wykonamy audyt podatności i zweryfikujemy gotowość Twojej firmy do spełnienia wymagań i obowiązków wynikających z przepisów KSC. W ramach audytu wykonamy testowanie podatności w zakresie pentestów, wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie jak i audyt socjotechniczny. Sprawdzimy i zweryfikujemy słabe strony zarządzania cyberbezpieczeństwem i ciągłością działania.

AUDYT, TESTOWANIE PODATNOŚCI

Wykonamy audyt podatności i zweryfikujemy gotowość Twojej firmy do spełnienia wymagań i obowiązków wynikających z przepisów KSC. W ramach audytu wykonamy testowanie podatności w zakresie pentestów, wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie jak i audyt socjotechniczny. Sprawdzimy i zweryfikujemy słabe strony zarządzania cyberbezpieczeństwem i ciągłością działania.

DIAGNOZA CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Oferujemy przeprowadzenie audytu, który pozwoli ocenić stan Cyberbezpieczeństwa Państwa jednostki samorządowej. Zidentyfikujemy, przeanalizujemy i ocenimy ryzyka, które mają lub mogą mieć niekorzystny wpływ na cyberbezpieczeństwo Państwa podmiotu. Posiadamy niezbędne narzędzia i wiedzę, aby sprawdzić, czy Twoja Gmina wykazuje wymaganą odporność na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych.

Zapytaj! Wypełnij formularz.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z nami, prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego lub skorzystać z poczty elektronicznej albo bezpośrednio skontaktować  się z nami telefonicznie.

Zapraszamy do Współpracy z Nami.