logo_opentech2

Dokumentacja ISO/IEC 27001

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Zapewniamy Państwu wsparcie w przygotowaniu i wdrożeniu dokumentacji zarządzania bezpieczeństwem informacji, aby System Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji (SZBI/ISMS) zgodnie z normą ISO/IEC 27001. 

Nasi klienci otrzymują wsparcie przy opracowaniu polityk, procedur, instrukcji i procesów jak również wsparcia ekspertów w zakresie systemów informatycznych, cyberbezpieczeństwa i zgodności z prawem (compliance).

Audyt dokumentacji SZBI ISO/IEC 27001

Działanie nr 1

Odpowiednie przygotowanie  dokumentacji jest jednym z podstawowych elementów usługi wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwa informacji.

Podczas audytu dokumentacji sprawdzimy, czy w Państwa organizacji istnieją już dokumenty wchodzące w zakres SZBI, w tym udokumentowane i zakomunikowane procedury odnoszące się do bezpieczeństwa informacji.

Czy dokumentacja podlega nadzorowi, jest stosowana i jak przebiega aktualizacja i komunikacja w organizacji. Jak funkcjonuje kontrola i monitorowanie stosowanych procedur, instrukcji i procesów zgodnie z normą ISO/IEC 27001.

Opracowanie dokumentacji SZBI ISO/IEC 27001

Działanie nr 2

Na podstawie wyników z audytów bezpieczeństwa, analizy ryzyka i dokumentacji opracujemy lub zaktualizujemy wymagane dokumenty SZBI dla Państwa podmiotu, w tym polityki bezpieczeństwa informacji i klasyfikacji informacji, metodykę szacowania i postępowania z ryzykiem, politykę bezpieczeństwa danych osobowych, politykę bezpieczeństwa fizycznego, instrukcję bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, zabezpieczeń, kontroli i monitorowania.

W dokumentacji SZBI znajdą się wszelkie komentarze i wskazówki, jak posługiwać się procedurami, a także niezbędne wyjaśnienia, abyś nie miał żadnych wątpliwości co do standardów bezpieczeństwa i planów działania. 

Wdrożenie dokumentacji SZBI - ISO/IEC 27001

Działanie nr 3

Możecie Państwo liczyć na wdrożenie opracowanej dokumentacji i weryfikacji ich wdrożenia w zakresie  SZBI według normy ISO/IEC 27001.

Dzięki tej  usłudze wdrożeniowej zyskasz pewność, że przygotowane dokumenty są poprawne, a przy tym właściwie wprowadzone i zakomunikowane w organizacji.

Szkolenia i warsztaty

Działanie nr 4
Świadomość pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji jest najważniejszym elementem funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
 
Zapoznamy ich z nową dokumentacją SZBI oraz procedurami niezbędnymi do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych. wewnętrznych. Omówimy każdy element bezpieczeństwa informacji.

Zapytaj! Wypełnij formularz.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z nami, prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego lub skorzystać z poczty elektronicznej albo bezpośrednio skontaktować  się z nami telefonicznie.

Zapraszamy do Współpracy z Nami.