Dokumentacja ISO/IEC 27001

Zapewniamy Państwu wsparcie w przygotowaniu i wdrożeniu dokumentacji zarządzania bezpieczeństwem informacji, aby System Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji (SZBI/ISMS) zgodnie z normą ISO/IEC 27001. 

Nasi klienci otrzymują wsparcie przy opracowaniu polityk, procedur, instrukcji i procesów jak również wsparcia ekspertów w zakresie systemów informatycznych, cyberbezpieczeństwa i zgodności z prawem (compliance).

Audyt dokumentacji SZBI ISO/IEC 27001

Działanie nr 1

Odpowiednie przygotowanie  dokumentacji jest jednym z podstawowych elementów usługi wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwa informacji.

Podczas audytu dokumentacji sprawdzimy, czy w Państwa organizacji istnieją już dokumenty wchodzące w zakres SZBI, w tym udokumentowane i zakomunikowane procedury odnoszące się do bezpieczeństwa informacji.

Czy dokumentacja podlega nadzorowi, jest stosowana i jak przebiega aktualizacja i komunikacja w organizacji. Jak funkcjonuje kontrola i monitorowanie stosowanych procedur, instrukcji i procesów zgodnie z normą ISO/IEC 27001.

Opracowanie dokumentacji SZBI ISO/IEC 27001

Działanie nr 2

Na podstawie wyników z audytów bezpieczeństwa, analizy ryzyka i dokumentacji opracujemy lub zaktualizujemy wymagane dokumenty SZBI dla Państwa podmiotu, w tym polityki bezpieczeństwa informacji i klasyfikacji informacji, metodykę szacowania i postępowania z ryzykiem, politykę bezpieczeństwa danych osobowych, politykę bezpieczeństwa fizycznego, instrukcję bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, zabezpieczeń, kontroli i monitorowania.

W dokumentacji SZBI znajdą się wszelkie komentarze i wskazówki, jak posługiwać się procedurami, a także niezbędne wyjaśnienia, abyś nie miał żadnych wątpliwości co do standardów bezpieczeństwa i planów działania. 

Wdrożenie dokumentacji SZBI - ISO/IEC 27001

Działanie nr 3

Możecie Państwo liczyć na wdrożenie opracowanej dokumentacji i weryfikacji ich wdrożenia w zakresie  SZBI według normy ISO/IEC 27001.

Dzięki tej  usłudze wdrożeniowej zyskasz pewność, że przygotowane dokumenty są poprawne, a przy tym właściwie wprowadzone i zakomunikowane w organizacji.

Szkolenia i warsztaty

Działanie nr 4
Świadomość pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji jest najważniejszym elementem funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
 
Zapoznamy ich z nową dokumentacją SZBI oraz procedurami niezbędnymi do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych. wewnętrznych. Omówimy każdy element bezpieczeństwa informacji.

CYBER HELP

Jeżeli chcesz wprowadzić odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa, ochrony danych osobowych lub podejrzewasz, że wystąpił w Twojej organizacji incydent, możesz się z nami skontaktować za pomocą niniejszego formularza kontaktowego lub telefonicznie.

Wszelkie informacje uzyskane mają charakter poufny.

ZGŁOŚ PROBLEM Z CYBERBEZPIECZEŃSTWEM