Audyt RODO, Ochrony Danych Osobowych

System Ochrony Danych Osobowych to nie tylko formalne przyjęcie polityk i przeszkolenie pracowników. System powinien być poddawany regularnej ocenie, dlatego oferujemy przeprowadzenie audytu w zakresie wdrożenia ochrony danych osobowych w organizacji.

Czy prawidłowo wypełniasz obowiązki w zakresie RODO, Ochrony Danych Osobowych?

Audyt Ochrony Danych Osobowych

Zastanawiasz się?

  • Czy Twój podmiot zgodnie z prawem wypełnia obowiązki w zakresie Ochrony Danych Osobowych – RODO?
  • Czy Inspektor Ochrony danych wypełnia właściwie swoje obowiązki?
  • Czy prawidłowo przeprowadziłeś identyfikację wszystkich procesów przetwarzania danych?
  • Czy wypełniasz wszystkie obowiązki w zakresie praw podmiotu danych?
  • Czy prawidłowo zapewniłeś środki techniczne i organizacyjne w zakresie ochrony danych osobowych?
  • Czy poziom stosowania środków technicznych i organizacyjnych jest adekwatny do wyników Analizy Ryzyka?
  • Czy zobowiązany jesteś do przeprowadzenia Oceny skutków przetwarzania danych osobowych?
  • Czy zabezpieczenia spełniają wymagania norm w zakresie bezpieczeństwa informacji zgodnie z normą ISO/IEC 27001, 27701 i wymagań w zakresie cyberbezpieczeństwa?
  • Czy prawidłowo zarządzasz ciągłością działania w zakresie ochrony danych osobowych?

Przeprowadzony przez nas audyt w zakresie ochrony danych osobowych zapewni odpowiedź i możliwość podjęcia odpowiednich działań w tym zakresie.

Audyt RODO polega na zidentyfikowaniu i zbadaniu procesów przetwarzania i ochrony danych osobowych występujących w podmiocie (np. HR, sprzedaż, marketing) oraz przeanalizowaniu ich pod kątem wymagań przepisów prawa i norm dotyczących bezpieczeństwa informacji.

Zweryfikujemy m.in. treści klauzul informacyjnych, umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, procedury realizacji obowiązków wynikających z RODO, zgodność rejestru czynności przetwarzania z procesami biznesowymi, analizy ryzyka czy DPIA. Ma to zapewnić, że wdrożenie RODO w Państwa podmiocie  jest prawidłowe i funkcja Inspektora Ochrony Danych jest wykonywania zgodnie z wymaganiami prawnymi i wytycznymi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Audyt RODO wykonujemy według standardów ISO i wymagań prawnych

Najwyższe standardy Audytowe

Audyt wykonujemy w oparciu o wymagania prawne, wytyczne organów nadzorczych i norm w tym zakresie tj. ISO/IEC 27001, 27701.

Audyty przeprowadzane są  według wytycznych normy ISO/IEC 19011, zapewniając odpowiednią jakość i wiarygodność.

W ramach audytu dokonywany jest również audyt systemów

Audyt RODO zapewni Ci uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych w Twoim podmiocie, ich ochronie i stosowaniu odpowiednich zabezpieczeń.

Dzięki audytowi ochrony danych osobowych otrzymasz kompleksową wiedzę i informację w jakim zakresie i gdzie należy podejmować działania naprawcze lub korygujące, jeżeli takie działania należy wdrożyć.

Nasi specjaliści mogą wspierać działania, które należy podjąć i konsultować w zakresie wytycznych w Raporcie Audytu w zakresie Ochrony Danych Osobowych – RODO.

Audyt jest analizą i weryfikacja wszelkiej dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych, pod kątem zgodności z przepisami wynikającymi z rozporządzenia o ochronie danych oraz branżowymi wymaganiami prawnymi i zgodnie z tymi zapisami sprawdzenie czy są te zapisy stosowane i jak one funkcjonują w działalności podmiotu.

Powierzając nam audyt i wdrożenie RODO, masz pewność, że gromadzone w ramach Twojej działalności dane osobowe będą odpowiednio chronione! Właściwa polityka bezpieczeństwa informacji pomaga efektywnie zarządzać przedsiębiorstwem.

Chcesz zweryfikować czy wypełniasz wymagania prawne w zakresie ochrony danych osobowych i nie poniesiesz konsekwencji prawnych i finansowych?

CYBER HELP

Jeżeli chcesz wprowadzić odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa, ochrony danych osobowych lub podejrzewasz, że wystąpił w Twojej organizacji incydent, możesz się z nami skontaktować za pomocą niniejszego formularza kontaktowego lub telefonicznie.

Wszelkie informacje uzyskane mają charakter poufny.

ZGŁOŚ PROBLEM Z CYBERBEZPIECZEŃSTWEM