Wdrożenie Cyberbezpieczeństwa

Zapewniamy pełne i kompleksowe wsparcie dla Twojej organizacji w zakresie wdrożenia cyberbezpieczeństwa. Gwarantujemy identyfikację ryzyk, ochrony kluczowych zasobów i usług, wykrywania incydentów oraz sprawnego przywrócenia działania organizacji do stanu sprzed ataku.

W zależności od Twoich oczekiwań przygotujemy Twoją organizację do wdrożenia dyrektywy NIS i spełnienia wymogów ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC). Pamiętaj, organizacja odporna na nieprzewidywalne zdarzenia w cyberprzestrzeni to wynik działania na wielu poziomach zarządzania.

Audyt zgodności z wymaganiami KSC

Działanie nr 1

Sprawdzimy gotowość Twojej organizacji do spełnienia wymagań i obowiązków wynikających z przepisów ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. To audyt, który ma na celu ocenić Twoje przygotowania do wdrożenia cyberbezpieczeństwa.

Jeżeli otrzymałeś decyzję dotyczącą operatora usług kluczowych, audyt będzie dotyczył również ten zakres.

Analiza i szacowanie ryzyka w zakresie cyberbezpieczeńswa

Działanie nr 2

Podstawą wdrożenia, jest wykonanie analizy ryzyka i jego szacowanie związane z cyberbezpieczeństwem w Twojej organizacji. Jest to najważniejszy element prawidłowego wdrożenia i podjęcia odpowiednich działań w zakresie bezpieczeństwa. 

Proces zarządzania incydentami i ryzykiem

Działanie nr 3

Opracujemy proces zarządzania incydentami i ryzykiem, który będzie wskazywał w jaki sposób obywać się będzie zgłaszanie incydentów oraz ich usunięcie w najbardziej efektywny sposób. 

Proces ma ułatwić zarządzanie ryzykiem i jego niwelowanie do ryzyka akceptowalnego, które będzie ograniczał wystąpienia incydentów.

Opracowanie dokumentacji operacyjnej i normatywnej

Działanie nr 4

Dokumentacja jest  najważniejszym elementem funkcjonowania cyberbezpieczeństwa i określa zasady i wytyczne stosowania SZBC zgodnie z systemem SZBI. Są to dokumenty od opisu systemów i rodzaju zastosowanej ochrony po regulaminy, procedury i instrukcje.  Przygotuje dokumenty wynikające z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz rozporządzeniem, które  wskazuje dwa główne rodzaje dokumentacji: normatywną i operacyjną. 

Szkolenia z cyberbezpieczeństwa

Działanie nr 5

Świadomość i wiedza elementarna jest najważniejszym elementem w zapewnieniu odpowiedniego poziomu cyberbezpieczeństwa. 

Przeszkolimy Państwa pracowników każdego szczebla, w celu przekazania wiedzy w zakresie tożsamości i prywatności w sieci oraz rodzajów zagrożeń, rozpoznawania i zapobiegania zagrożeniom związanym z cyberprzestępczością.

Wsparcie i konsultacje

Działanie nr 6

Oferujemy wsparcie Państwa organizację w zakresie cyberbezpieczeństwa poprzez pomoc w identyfikacji problemu, wesprzemy wiedzą i doświadczeniem, jeśli dojdzie do próby ataku.

Będziemy mogli pomóc w wykrywaniu podatności i zagrożeń oraz świadczyć usługę compliance.

CYBER HELP

Jeżeli chcesz wprowadzić odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa, ochrony danych osobowych lub podejrzewasz, że wystąpił w Twojej organizacji incydent, możesz się z nami skontaktować za pomocą niniejszego formularza kontaktowego lub telefonicznie.

Wszelkie informacje uzyskane mają charakter poufny.

ZGŁOŚ PROBLEM Z CYBERBEZPIECZEŃSTWEM