Podatności i zagrożenia cybernetyczne

Publikujemy informacje dotyczące podatności, zagrożenia i luki w infrastrukturze IT, które publikowane są przez NIST oraz organizacje zajmujące się cyberzagrożeniami  np.: OWASP.
Jeżeli chcesz zapewnić odpowiednie analizę ryzyka swojego podmiotu i podatność na zagrożenia cybernetyczne zamów u nas testy podatności systemów IT, IOT oraz testy socjotechniczne.

Wykaz podatności i zagrożeń cybernetycznych

NVD jest rządowym repozytorium opartych na standardach danych dotyczących zarządzania podatnościami, reprezentowanych za pomocą protokołu SCAP (Security Content Automation Protocol). Dane te umożliwiają automatyzację zarządzania podatnościami, pomiar bezpieczeństwa i zapewnienie zgodności. NVD zawiera bazy danych list kontrolnych dotyczących bezpieczeństwa, wad oprogramowania związanych z bezpieczeństwem, błędnych konfiguracji, nazw produktów i wskaźników wpływu.

Misją Programu CVE® jest identyfikacja, definiowanie i katalogowanie publicznie ujawnionych luk w bezpieczeństwie cybernetycznym. Dla każdej podatności w katalogu istnieje jeden rekord CVE. Podatności są odkrywane, a następnie przypisywane i publikowane przez organizacje z całego świata, które współpracują z Programem CVE. Partnerzy publikują Rekordy CVE, aby przekazać spójne opisy podatności. Specjaliści od technologii informacyjnych i bezpieczeństwa cybernetycznego używają rekordów CVE, aby upewnić się, że omawiają ten sam problem i skoordynować swoje wysiłki w celu ustalenia priorytetów i zajęcia się podatnościami.

CYBER HELP

Jeżeli chcesz wprowadzić odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa, ochrony danych osobowych lub podejrzewasz, że wystąpił w Twojej organizacji incydent, możesz się z nami skontaktować za pomocą niniejszego formularza kontaktowego lub telefonicznie.

Wszelkie informacje uzyskane mają charakter poufny.

ZGŁOŚ PROBLEM Z CYBERBEZPIECZEŃSTWEM