Wirus komputerowy to rodzaj złośliwego oprogramowania, które po zainstalowaniu na komputerze może replikować się i rozprzestrzeniać na inne systemy. Wirusy mogą być przesyłane za pośrednictwem załączników w wiadomościach e-mail, pobieranych plików lub nośników danych, takich jak pamięci USB. Ich działanie może prowadzić do różnych szkód, od niewielkich utrudnień po poważne uszkodzenia systemów i utratę danych. Ochrona przed wirusami obejmuje stosowanie oprogramowania antywirusowego, regularne aktualizacje systemu i aplikacji, a także zachowanie ostrożności przy otwieraniu podejrzanych plików i linków.

W świecie złośliwego oprogramowania istnieje wiele różnych typów wirusów komputerowych, z których każdy może wpływać na systemy w odmienny sposób. Oto niektóre z najczęstszych rodzajów wirusów:

  1. Wirusy plikowe – Są to najczęstsze wirusy, które dołączają się do plików wykonywalnych (np. .exe) i aktywują się, gdy zainfekowany plik jest uruchamiany. Mogą one modyfikować lub uszkadzać pliki i rozprzestrzeniać się na inne pliki i systemy.
  2. Wirusy makr – Rozprzestrzeniają się poprzez dokumenty. Są to skrypty automatyzujące pewne funkcje w programach biurowych, takich jak Microsoft Word lub Excel. Wirusy te aktywują się, gdy użytkownik otwiera zainfekowany dokument.
  3. Wirusy bootowe (sektorowe) – Infekują sektor rozruchowy dysku twardego lub dyskietki. Wirusy te są ładowane do pamięci komputera przed załadowaniem głównego systemu operacyjnego, co umożliwia im kontrolę nad całym systemem.
  4. Wirusy wieloczęściowe – Łączą cechy wirusów plikowych i bootowych. Mogą infekować zarówno pliki, jak i sektory rozruchowe, zwiększając swoją zdolność do rozprzestrzeniania się i utrudniając wykrycie i usunięcie.
  5. Wirusy polimorficzne – Używają złożonych technik, aby uniknąć wykrycia przez oprogramowanie antywirusowe. Są w stanie zmieniać swój kod za każdym razem, gdy są kopiowane, co sprawia, że są trudne do zidentyfikowania.
  6. Wirusy metamorficzne – To bardziej zaawansowana forma wirusów polimorficznych. Potrafią one nie tylko zmieniać swój kod, ale także całkowicie reorganizować swoją strukturę podczas replikacji, co jeszcze bardziej utrudnia ich wykrycie.
  7. Wirusy związane z siecią – Są zaprojektowane do rozprzestrzeniania się przez sieci komputerowe. Wykorzystują luki w zabezpieczeniach sieciowych lub systemach operacyjnych, aby infekować komputery podłączone do tej samej sieci.

CYBER HELP

Jeżeli chcesz wprowadzić odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa, ochrony danych osobowych lub podejrzewasz, że wystąpił w Twojej organizacji incydent, możesz się z nami skontaktować za pomocą niniejszego formularza kontaktowego lub telefonicznie.

Wszelkie informacje uzyskane mają charakter poufny.

ZGŁOŚ PROBLEM Z CYBERBEZPIECZEŃSTWEM