ISO/IEC 27001:2022

6.3 Planowanie zmian

Cechą charakterystyczną małych i średnich przedsiębiorstw jest to, że zmiany w organizacji mogą być wprowadzane szybko.

Jeśli chodzi o zmiany w Państwa systemie zarządzania, Norma uznaje za ważne, aby zmiany te odbywały się w sposób kontrolowany i przemyślany. Dotyczy to zarówno dużych, jak i małych organizacji.

Punkt 6.3 wymaga, aby w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Państwa systemie zarządzania, zmiana ta była przeprowadzana w sposób zaplanowany. Dlaczego jest to ważne?

Państwa system zarządzania składa się z kilku mniejszych, wzajemnie powiązanych lub współdziałających elementów. „Zaplanowany sposób” wymagany przez punkt 6.3 musi zapewnić, że Państwa system zarządzania będzie nadal funkcjonował optymalnie po zmianie komponentu systemu.

CYBER HELP

Jeżeli chcesz wprowadzić odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa, ochrony danych osobowych lub podejrzewasz, że wystąpił w Twojej organizacji incydent, możesz się z nami skontaktować za pomocą niniejszego formularza kontaktowego lub telefonicznie.

Wszelkie informacje uzyskane mają charakter poufny.

ZGŁOŚ PROBLEM Z CYBERBEZPIECZEŃSTWEM