18 lutego 2019
mf

Przy sprzedaży węgla dochodzi do nadmiarowego pozyskiwania danych nabywców

Prezes UODO wystąpiła do Ministra Finansów z prośbą o zmianę przepisów, które wymuszają na sprzedawcach węgla zbieranie od nabywców zbyt szerokiego zakresu ich danych osobowych. Przepisy, które obowiązują od 1 stycznia 2019 r. związane ze sprzedażą węgla, miały uprościć prowadzanie tej działalności, a doszło […]
14 lutego 2019
dane

PUODO – DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, JAK NIE DAĆ SIĘ OSZUKAĆ NA RODO

Gdy chodzi o kontrolę… Zanim pojawi się u Ciebie pracownik UODO, upoważniony do przeprowadzenia kontroli, Urząd pisemnie Cię o niej zawiadomi. Poproś pracownika Urzędu o okazanie upoważnienia do kontroli. Musi ono zawierać: podstawę prawną, oznaczenie UODO, informacje o kontrolerze (imię i nazwisko, numer legitymacji […]
14 lutego 2019
phone

Pomoc telefoniczna dla IOD

Urząd Ochrony Danych Osobowych uruchomił specjalną infolinię dedykowaną inspektorom ochrony danych (IOD). Im wyższa jest fachowa wiedza i doświadczenie inspektora ochrony danych, tym większa szansa na zbudowanie w organizacji, która go wyznaczyła, skutecznego systemu ochrony danych osobowych. Mając tego świadomość, […]
8 listopada 2018
pismo

Uwaga Oszuści RODO, Wyłudzający Opłaty – Dr Maciej Kawecki ostrzega wraz Prezesem Urzędu Ochrony Danych osobowych.

Dyr. Departamentu Zarządzania Danymi i Koordynator prac nad reformą ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji Dr Maciej Kawęcki informuje, że nie należy odpowiadać, ani dokonywać wpłat na wezwania na rzecz Instytutu Ochrony Danych Osobowych. Jest to wyłudzenie opłaty pod rygorem […]
26 października 2018
Ustawa - Projekt

Nowy projekt ustawy ….. RODO

Minister Cyfryzacji Pan Marek Zagórski przedstawił nowy tekst (3) projektu Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania Rozporządzenia 2016/679. Projekt został opracowywany z Rządowym Centrum Legislacyjnym oraz właściwymi resortami.  Ustawa ma na celu jasne i rzeczowe określenie […]
19 października 2018
ochrona

Dostęp do numerów PESEL Polaków pod lupą UODO

Instytucje i firmy prywatne zbyt łatwo uzyskują szeroki dostęp do numerów PESEL Polaków. Brak jest należytej kontroli zasadności takich praktyk – alarmuje UODO. Po ostatniej interwencji Prezesa Urzędu, minister cyfryzacji cofnął swoją wcześniejszą decyzję przyznającą taki dostęp firmie zajmującej się egzekwowaniem […]
21 lutego 2018
Ochrona Danych Oosbowych - OpenTech - Analiza Ryzyka

Jak rozumieć i stosować podejście oparte na ryzyku?

Zgodnie z RODO, każdy podmiot musi samodzielnie oceniać ryzyko, jakie przetwarzanie danych osobowych może spowodować dla praw i wolności osób, których te dane dotyczą. To właśnie te wartości należy przede wszystkim brać pod uwagę. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) nie odnosi się […]
4 lutego 2018
Ochrona Danych Osobowych - OpenTech

Mali i średni przedsiębiorcy słabo przygotowani do RODO

Na niecałe pół roku przed rozpoczęciem stosowania RODO, poziom wiedzy i zrozumienia nowych obowiązków prawnych przez przedsiębiorców jest niski – wynika z raportu Kantar Public przeprowadzonego dla Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Raport dowodzi, że o ile przedsiębiorcy wiedzą, iż niebawem w całej Unii […]
23 stycznia 2018
Ochrona Danych Osobowych - OpenTech - Biuro - Kielce, Kraków

Małe firmy również – Ochrona Danych Osobowych.

Stosowanie przepisów RODO do MŚP – oświadczenie wspólne MC i MPiT   Ograniczenie stosowania RODO dla małych i średnich przedsiębiorców ma przede wszystkim ułatwić im prowadzenie biznesu. Nie oznacza to jednak, że MŚP zostaną całkowicie wyłączone z obowiązków informowania konsumentów […]