14 listopada 2019
UODO

Nagrywanie i transmisje z posiedzeń w samorządach, a ochrona danych

Minimalizacja danych, ich anonimizacja i zasady udostępniania nagrań – to tylko niektóre elementy, jakie muszą wziąć pod uwagę administratorzy w związku obowiązkiem nagrywania i transmisji obrad kolegialnych organów jednostek samorządu terytorialnego, czyli np. rad gmin, powiatu. Każdy obywatel ma prawo do uzyskania informacji
8 listopada 2019

Jak Prezes UODO nakłada administracyjne kary pieniężne?

Każda osoba fizyczna ma prawo do ochrony danych osobowych jej dotyczących. Na straży tego prawa stoi organ nadzorczy, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO). Status i kompetencje Prezesa UODO Prezes UODO to niezależny organ, który stoi na
30 października 2019
Kara PUODO

Kara PUODO dla Urzędu

Jednostki samorządu terytorialnego też muszą się liczyć z karą za nieprzestrzeganie RODO. Jednym z powodów nałożenia kary w wysokości 40 tys. na burmistrza miasta było to, że nie zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z podmiotami, którym przekazywał dane.   Umowa powierzenia nie została
11 października 2019

Jak chronić swoje dane osobowe?

Dane osobowe, są cennym „towarem” rynkowym wykorzystywanym w celach marketingowych i sprzedażowych. Zdarza się jednak, że w przypadku utraty danych osobowych, kiedy to danymi posługuje się osoba do tego nieuprawniona, dane te użyte są w celach przestępczych, takich jak np. wyłudzanie pożyczek czy kredytów.
10 sierpnia 2019
Foto facebook

Obowiązek informacyjny na Facebook -u.

Użycie wtyczki „Lubię to” prowadzi do współadministrowania danymi osobowymi Podmioty zamieszczające wtyczkę „Lubię to” na swoich witrynach internetowych są wspólnie z Facebookiem (dostawcą wtyczki społecznościowej) administratorami danych osobowych osób korzystających z witryn takich podmiotów. Przy czym odpowiedzialność tych podmiotów ogranicza się do operacji
1 sierpnia 2019
Naruszenie

Naruszenie danych osobowych – wskazówki UODO

Zawiadomienie osób, których dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych, musi odnosić się do konkretnej sytuacji i być zgodne z zasadą przejrzystości. Analiza wpływających do Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgłoszeń naruszenia ochrony danych osobowych dowodzi, że jedynie część administratorów starannie wywiązuje się z obowiązku
31 lipca 2019
IT system

Zagrożone urządzenia medyczne

Zespół analityków bezpieczeństwa z firmy Armis z Kalifornii ujawnił odkrycie 11 luk w jednym z najczęściej używanych systemów operacyjnych IoT na świecie. System VxWorks jest tak powszechny, że używany jest na ponad 2 miliardach urządzeń na całym świecie, w tym
18 lipca 2019
dok_medyczna

Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentowi …

Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentowi działającemu przez pełnomocnika. Zwolnienie z VAT usługi wykonywanej dla pacjenta. Dokumentacja medyczna Począwszy od 4 maja br. pierwsza kopia dokumentacji medycznej musi być udostępniana pacjentowi przez podmiot leczniczy za darmo. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku
10 lipca 2019
UODO

Zmieniony wykaz operacji przetwarzania …

Czynności przetwarzania związane z oferowaniem towarów lub usług osobom, których dane dotyczą, wymagają przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych. Wymóg taki istnieje także, gdy administratorzy danych  monitorują zachowania osób w kilku państwach członkowskich. 8 lipca 2019 r. w Monitorze Polskim został ogłoszony Komunikat