31 lipca 2019
IT system

Zagrożone urządzenia medyczne

Zespół analityków bezpieczeństwa z firmy Armis z Kalifornii ujawnił odkrycie 11 luk w jednym z najczęściej używanych systemów operacyjnych IoT na świecie. System VxWorks jest tak powszechny, że używany jest na ponad 2 miliardach urządzeń na całym świecie, w tym
18 lipca 2019
dok_medyczna

Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentowi …

Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentowi działającemu przez pełnomocnika. Zwolnienie z VAT usługi wykonywanej dla pacjenta. Dokumentacja medyczna Począwszy od 4 maja br. pierwsza kopia dokumentacji medycznej musi być udostępniana pacjentowi przez podmiot leczniczy za darmo. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku
10 lipca 2019
UODO

Zmieniony wykaz operacji przetwarzania …

Czynności przetwarzania związane z oferowaniem towarów lub usług osobom, których dane dotyczą, wymagają przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych. Wymóg taki istnieje także, gdy administratorzy danych  monitorują zachowania osób w kilku państwach członkowskich. 8 lipca 2019 r. w Monitorze Polskim został ogłoszony Komunikat
18 lutego 2019
mf

Przy sprzedaży węgla dochodzi do nadmiarowego pozyskiwania danych nabywców

Prezes UODO wystąpiła do Ministra Finansów z prośbą o zmianę przepisów, które wymuszają na sprzedawcach węgla zbieranie od nabywców zbyt szerokiego zakresu ich danych osobowych. Przepisy, które obowiązują od 1 stycznia 2019 r. związane ze sprzedażą węgla, miały uprościć prowadzanie tej działalności, a doszło
14 lutego 2019
dane

PUODO – DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, JAK NIE DAĆ SIĘ OSZUKAĆ NA RODO

Gdy chodzi o kontrolę… Zanim pojawi się u Ciebie pracownik UODO, upoważniony do przeprowadzenia kontroli, Urząd pisemnie Cię o niej zawiadomi. Poproś pracownika Urzędu o okazanie upoważnienia do kontroli. Musi ono zawierać: podstawę prawną, oznaczenie UODO, informacje o kontrolerze (imię i nazwisko, numer legitymacji
14 lutego 2019
phone

Pomoc telefoniczna dla IOD

Urząd Ochrony Danych Osobowych uruchomił specjalną infolinię dedykowaną inspektorom ochrony danych (IOD). Im wyższa jest fachowa wiedza i doświadczenie inspektora ochrony danych, tym większa szansa na zbudowanie w organizacji, która go wyznaczyła, skutecznego systemu ochrony danych osobowych. Mając tego świadomość,
8 listopada 2018
pismo

Uwaga Oszuści RODO, Wyłudzający Opłaty – Dr Maciej Kawecki ostrzega wraz Prezesem Urzędu Ochrony Danych osobowych.

Dyr. Departamentu Zarządzania Danymi i Koordynator prac nad reformą ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji Dr Maciej Kawęcki informuje, że nie należy odpowiadać, ani dokonywać wpłat na wezwania na rzecz Instytutu Ochrony Danych Osobowych. Jest to wyłudzenie opłaty pod rygorem
26 października 2018
Ustawa - Projekt

Nowy projekt ustawy ….. RODO

Minister Cyfryzacji Pan Marek Zagórski przedstawił nowy tekst (3) projektu Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania Rozporządzenia 2016/679. Projekt został opracowywany z Rządowym Centrum Legislacyjnym oraz właściwymi resortami.  Ustawa ma na celu jasne i rzeczowe określenie
19 października 2018
ochrona

Dostęp do numerów PESEL Polaków pod lupą UODO

Instytucje i firmy prywatne zbyt łatwo uzyskują szeroki dostęp do numerów PESEL Polaków. Brak jest należytej kontroli zasadności takich praktyk – alarmuje UODO. Po ostatniej interwencji Prezesa Urzędu, minister cyfryzacji cofnął swoją wcześniejszą decyzję przyznającą taki dostęp firmie zajmującej się egzekwowaniem