13 stycznia 2018
ochrona-danych

Kodeksy postępowań – instrument zapewniania i wykazywania zgodności z RODO.

Przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) nadają kodeksom postępowań wysoką rangę. Dzięki temu ze znanego dotąd w postaci kodeksów dobrych praktyk narzędzia wizerunkowo-promocyjnego staną się one instrumentem o charakterze prawnym. Biorąc pod uwagę ich znaczenie, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zachęca […]
9 stycznia 2018
ochrona-danych-dokumentacja-80

Stanowisko GIODO dotyczące ważności zgód na przetwarzanie danych osobowych

Zgody na przetwarzanie danych osobowych zebrane na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych nie tracą ważności. Należy się jednak upewnić, czy zostały pozyskane zgodnie z wymaganiami określonymi w RODO, tak by zapewnić osobom wyrażającym zgodę swobodę wyboru. Zgoda, która dotychczas została pozyskana, jest […]
2 lipca 2017

„Ochrona danych osobowych w sektorze ochrony zdrowia w świetle zmian prawa UE”, 3.07.2017 r.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w dniu 3 lipca br. wziął udział w konferencji zorganizowanej w Białymstoku przez Podlaski Urząd Wojewódzki. Tematem wydarzenia była dyskusja na temat zmian jakie wprowadza reforma ochrony danych osobowych w sektorze ochrony zdrowia. Uroczystego otwarcia […]