icon_sec_1

CYFROWA GMINA

Czy spełniasz wymagaŃ  w zakresie norm i standardów ISO/IEC 27001, 22301.

AUDYTY, DOKUMENTACJA, WDROŻENIA, ANALIZY RYZYKA, TESTY PENETRACYJNE, SOCJOTECHNICZNE

Oferujemy przeprowadzenie audytu, który pozwoli ocenić stan Cyberbezpieczeństwa Państwa jednostki samorządowej. Zidentyfikujemy, przeanalizujemy i ocenimy ryzyka, które mają lub mogą mieć niekorzystny wpływ na cyberbezpieczeństwo Państwa podmiotu. Posiadamy niezbędne narzędzia i wiedzę, aby sprawdzić, czy Twoja Gmina wykazuje wymaganą odporność na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych.

CYFROWA GMINA

Cyfrowa Gmina to wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Wspieramy rozwój cyfrowych instytucji samorządowych oraz zwiększenie ich Cyberbezpieczeństwa, dlatego oferujemy wszechstronne doradztwo dla Gmin, w tym również wdrożenie KSC wraz z dokumentacją zgodną z wymaganiami rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI) dla instytucji publicznych.

DIAGNOZA CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Przeprowadzamy audyt, który pozwoli ocenić stan Cyberbezpieczeństwa Twojej jednostki samorządowej, zgodnie z wymaganiami prawnymi jak KRI i KSC oraz normami ISO 27001, 27002, 2005 i 22301. Przeprowadzamy odpowiednie audyty systemów informatycznych w ramach testów penetracyjnych i określamy działania korekcyjne lub korygujące.

PODEJŚCIE DO DIAGNOZY CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Przedstawimy podejście do Diagnozy Cyberbezpieczeństwa w projekcie Cyfrowa Gmina. Należy pamiętać, że wymogiem jest funkcjonowanie cyberbezpieczeństwa w praktyce, monitorując i kontrolując jego funkcjonowanie, zapewniając rozliczność. Brak odpowiednich działań monitorujących i brak wdrożenia zapisów dokumentacji może doprowadzić do odebrania środków przeznaczonych na realizację programu Cyfrowa Gmina.

Zapytaj! Wypełnij formularz.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z nami, prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego lub skorzystać z poczty elektronicznej albo bezpośrednio skontaktować  się z nami telefonicznie.

Zapraszamy do Współpracy z Nami.

CYBER HELP

Jeżeli chcesz wprowadzić odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa, ochrony danych osobowych lub podejrzewasz, że wystąpił w Twojej organizacji incydent, możesz się z nami skontaktować za pomocą niniejszego formularza kontaktowego lub telefonicznie.

Wszelkie informacje uzyskane mają charakter poufny.

ZGŁOŚ PROBLEM Z CYBERBEZPIECZEŃSTWEM